The Museum's mission in contemporary social and cultural realities

Název: The Museum's mission in contemporary social and cultural realities
Variantní název:
  • Poslání muzea v současné společenské a kulturní realitě
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 26-35
Rozsah
26-35
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The rapid and irreversible changes that occur in the contemporary world dictate the need to find the ways and methods to renovate traditional cultural institutions including the Museum. The authors of this article focus on the issues of the Museum's mission in the context of global challenges and socio-cultural transformations. As noted by the authors, two current trends coexist and complement the Museum vision: social inclusion and retaining the Museum status as a place alternative to the mundane everyday life, excluding it from the familiar environment into a paradoxical, but at the same time real space, where one can meet the past, which bears the image of a bygone time with its characteristic features. In conditions of an open information society, the ability of the Museum to preserve tangible and intangible heritage accumulated in its collections and, moreover, to produce innovative cultural products, events and meanings, moves to the forefront. The Museum needs an image of an open, vibrant structure, targeted equally at both the urban elite, and the mainstream audience including people with disabilities. Cultural and social formations become priority components of the Museum’s mission.
Rychlé a nezvratné změny v dnešním světě vyvolávají potřebu najít způsob a metody, jak inovovat tradiční kulturní instituce včetně muzeí. Autorky článku se zaměřují na otázku poslání muzea v kontextu globálních změn a společenskokulturní transformace. Podle nich se v současné době v oblasti vize pro muzea objevují dva souběžné trendy, které se navzájem doplňují: sociální inkluze a potřeba zachovat status muzea jako místa, které představuje alternativu každodenní reality, což jej přesunuje ze známého prostředí do paradoxního, ale zároveň reálného prostoru, kde se lze setkat s minulostí, které nese otisky dávných dob s jejich typickými rysy. V podmínkách otevřené informační společnosti vystupuje do popředí schopnost muzeí uchovat hmotné i nehmotné dědictví nashromážděné ve sbírkách, a navíc vytvářet inovativní kulturní produkty, události a významy. Muzeum by mělo být otevřenou, živou strukturou zaměřenou jak na kulturní elity, tak na běžné návštěvníky včetně zdravotně postižených. Utváření kultury a společnosti se stává hlavní prioritou v poslání muzea.
Reference
[1] AGAPOVA, Daria. Culture of participation: millions of dialogues. In SHCHERBAKOV, A. A. Museum as an educational space: game, dialogue, culture of participation. Moscow, 2012. 176 p.

[2] AHMAS, Christina. Museum in the transmodern era. In Museology in the 21st century: problems of learning and teaching. Materials of the International scientific conference, Saint-Petersburg, May 14–16, 2008. Saint Petersburg, 2009.

[3] CHUGUNOVA, Anastasia V. Socio-cultural image of the modern museum: models of architectural implementation. Saint Petersburg, 2012. 22 p. PhD thesis, Culturology.

[4] Dictionary of current museum terms. Museum, 2009, no. 5, p. 55–64.

[5] ICOM Code of ethics for museums. Moscow: ICOM Russia, 2007.

[6] ICOM Russia Charter [Access mode]. [cit. 2017-10-11]. Available from www: http://www.icom.org.ru/get.asp?id.

[7] KAULEN, Maria E. Museum or non-museum. Museum, 2010, no. 8, pp. 4–11.

[8] KOROTKOVA, Anastasia. Art museum as an educational center (USA, early 20th century). Bulletin of Russian State University for the Humanities, 2011, no. 17 (79), pp. 303–312.

[9] KUKLINOVA, Irina A. Ecomuseums and the concept of regional cultural identity (Case study of France). In Global cultural space. Proceedings of the International scientific forum, April 12–16, 2005. Saint Petersburg: Centre for cultural studies, 2005, pp. 346–348.

[10] KULEMZIN, Anatoly M. Ideological aspects of museology. Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts, 2012, no. 18, pp. 27–32.

[11] KUZMIN, E. I. and V. R. FIRSOV (eds.). Cultural policies in Europe: Selection of strategy and milestones: coll. of materials. Moscow: Liberia publishers, 2002. 240 p.

[12] LEBEDEV, Alexey V. Museums of the future: information management. Moscow: Progress-Tradition, 2001. 315 p.

[13] LESHCHENKO, Anna. The problem of formation of museological terminology at the international level. Museum, 2009, no. 5, p. 45.

[14] London walk. Museum of the moving image [online]. [cit. 2017-10-11]. Available from www: http://weekinlondon.ru/?p.

[15] MORKOVKIN, Y. V. Development strategy for the cultural institution. Market models of economic activity, case study of Ryazan historical and architectural museum-reserve. Handbook for head staff of the cultural institution, 2004, no. 3, p. 33.

[16] NAVARRO, Oscar. History and memory in the contemporary museum: a few observations from the point of view of critical museology. Problems of museology, 2010, no. 2, pp. 3–11.

[17] SANDELL, Richard. Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change. Museum and Society, 2003, vol. 1, no. 1, pp. 45–62.

[18] SAPANZHA, Olga S. The theory of the museum and museality: historiographical overview and historical typology. Monograph. Saint Petersburg: NEE "Express" risograph, 2011. 98 p.

[19] SHUMNAYA, T. G. (ed.). Museums of historical profile. Cultural mission. Moscow, 2008. 174 p.

[20] SOTNIKOVA, Svetlana I. Natural history museum: from scientific factology to formation the bases of ecological culture (historical journey). In Abstracts of the scientific conference, November 25–26, 1997. Moscow, 1997, pp. 20–22.

[21] SHLYAKHTINA, Lyudmila M. and Elena N. MASTENITSA. Museum pedagogical conceptions in Russia: historical essays. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Culture and Arts Publishers, 2006. 271 p.

[22] State Darwin Museum [online]. [cit. 2017-10-11]. Available from www: http://www.darwinmuseum.ru/projects/separate-exp/dopolnennaya-real-nost.

[23] ŠOLA, Tomislav. Eternity does not live here anymore. A glossary of museum sins. Tula, 2013. 356 p.

[24] YURENEVA, Tamara Y. The museum in world culture: monograph. Moscow: Russian word, 2003. 535 p.