Museum visitor – our addressee

Název: Museum visitor – our addressee
Autor: Dolák, Jan
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 4-7
Rozsah
4-7
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Práce pojednává o návštěvnících muzea z muzeologického pohledu. K tématu forem a způsobů muzejní komunikace by navíc měla být stejná pozornost věnována také jejímu příjemci. Návštěvníci muzea mohou být klasifikováni na základě různých kritérií. Uspokojení návštěvníka je ovlivněno celou řadou faktorů, především scénografií, možností vybrat si mezi skupinovou nebo individuální návštěvou, přívětivostí výstavy vůči návštěvníkovi atd. Osobnost odborníka daného muzea či průvodce v muzeu mohou mít kritický dopad na (ne) přijetí výstavy návštěvníkem. Účinek, který muzejní expozice má, je nejčastěji hodnocen pozorováním návštěvníků, dotazníky, anketami a rozhovory s návštěvníky.
The paper deals with museum visitors from the museology point of view. In addition to attention given to the forms and ways of museum communication, equal attention should be given to its recipient. Museum visitors can be classified by different criteria. Visitor satisfaction is influenced by a whole range of factors, primarily the scenic design, the possibility to choose between group and individual visits, visitor-friendliness of the exhibition, etc. The personality of museum docent or guide in a museum may have a critical impact on the visitor's (un)acceptance of the exhibition. The effect a museum exhibition has is most often assessed by means of observing its visitors, making focused inquiries, questionnaire surveys and visitor interviews.