Patří projekty občanské vědy do muzeí?

Název: Patří projekty občanské vědy do muzeí?
Variantní název:
  • Do citizen science projects belong into museums?
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 1, s. 5-15
Rozsah
5-15
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Citizen science, the active involvement of volunteers from the general public in the process of scientific research, is an increasingly used research approach in memory institutions. It represents an important opportunity for museums to present their activities to a wider community of people with common interest. Contrary to natural sciences, citizen science projects are marginally represented in the humanities. Presented study aims, among other goals, to describe the possible causes of this uneven representation. It also includes a variety of domestic and foreign examples of good practice, as well as an outline of the positive and negative aspects of citizen science projects and their methodology
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory hl. m. Prahy a Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2019–2023/26.I.b, 00023272).
Reference
[1] BRABCOVÁ, Alexandra (ed.). Brána muzea otevřená. Náchod: JUKO, 2003. ISBN 80-86213-28-5.

[2] British Library – Maps [online]. London: The British Library, 2021 [cit. 2021-01-02]. Dostupný z www: https://www.bl.uk/maps/#.

[3] CAVALIER, Darlene, Catherine HOFFMAN a Caren COOPER. The Field Guide to Citizen Science: How You Can Contribute to Scientific Research and Make a Difference. Portland: Timber Press, 2020. ISBN 9-781-60469-847-3.

[4] Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy BioScience, 2009, roč. 59, č. 11, s. 977–984. ISSN 0006-3568. https://doi.org/10.1525/bio.2009.59.11.9 | DOI 10.1525/bio.2009.59.11.9

[5] Citizen science and nature conservation In MACDONALD, David W. a Katherine J. WILLIS (eds.). Key Topics in Conservation Biology 2. Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd., 2013, s. 127–142. ISBN 9780470658765. https://doi.org/10.1002/9781118520178.ch8 | DOI 10.1002/9781118520178.ch8

[6] Citizen Science in Hydrological Monitoring and Ecosystem Services Management: State of the Art and Future Prospects Science of The Total Environment, 2019, č. 693, čl. 133531. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.337 | DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.07.337

[7] Citizen Science in School. In COSTA Manuel F., Josep M. FERNÁNDEZNOVELL a José B. V. DORRÍO (eds.). Hands-on science. Advancing Science. Improving education. Braga: Hands-on Science Network, 2018, s. 194–198. ISBN 978-84-8158-779-1.

[8] Citizen science in the social sciences and humanities: the power of interdisciplinarity Palgrave Communications, 2020, roč. 6, čl. 89. ISSN 2662-9992. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0471-y | DOI 10.1057/s41599-020-0471-y

[9] Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. Citizen Science:Theory and Practice [online], 2017, roč. 2, č. 1 [cit. 2021-01-23]. Dostupný z www: https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.96/.

[10] CEPÁK, Jaroslav. Atlas migrace ptáků České a Slovenské Republiky. Praha: Aventinum, 2008. ISBN 978-80-86858-87-6.

[11] Contributions to conservation outcomes by natural history museum-led citizen science: Examining evidence and next steps Biological Conservation, 2017, č. 208, s. 87–97. ISSN 0006-3207. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.08.040 | DOI 10.1016/j.biocon.2016.08.040

[12] COOPER, Caren. Life, Liberty, and Pursuit of Data: The Public Trust of MuseumBased Citizen Science. The Affiliate. News about Smithsonian Affiliates, 2017, č. 4, s. 1–3.

[13] Definice muzea [online]. Praha: ICOM Česká republika, 2021 [cit. 2021-01-18]. Dostupný z www: http://icom-czech. mini.icom.museum/icom/definicemuzea/.

[14] Deset principů občanské vědy [online]. Berlin: European Citizen Science Association (ESCA), 2020 [cit. 2021-01-23]. Dostupný z www: https://ecsa.citizen-science.net/wp-ontent/uploads/2020/02/ecsa_ten_principles_of_cs_czech.pdf.

[15] DEVICTOR, Vincent, Robert J. WHITTAKER a Coralie BELTRAMEET. Beyond Scarcity: Citizen Science Programmes as Useful Tools for Conservation Biogeography Diversity and Distributions, 2010, roč. 16, č. 3, s. 354–362. ISSN 1472-4642. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2009.00615.x | DOI 10.1111/j.1472-4642.2009.00615.x

[16] DOBREVA, Milena a Daniela AZZOPARDI. Citizen Science in the Humanities: A Promise for Creativity. In PAPADOPOULOS, George A. (ed.). Proceedings of the 9th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Limassol, Cyprus, November 6–8, 2014. Berlin: Springer, 2016. ISBN: 978-3-319-27477-5.

[17] DUŽÍ, Barbora a Jakub TROJAN. E-manuál komunikace občanské vědy a vybrané příklady dobré praxe. In Občanská věda v České republice [online]. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2020 [cit. 2021-01-23]. Dostupný z www: https://www.citizenscience.cz/wp-content/uploads/2020/09/CS_komunikace_e-manual_fin.pdf.

[18] eSbírky – kulturní dědictví on-line [online]. Praha: Národní muzeum, 2021 [cit. 2021-01-02]. Dostupný z www: <htttp://www.esbirky.cz/>.

[19] FALK, John H. (ed.). Free-choice science education: How we learn science outside of school. New York: Teachers College Press, 2001. ISBN 978-0807740644.

[20] FRANZONI, Chiara a Henry SAUERMANN. Crowd science: The organization of scientific research in open collaborative projects Reasearch Policy, 2014, roč. 43, č. 1, s. 1–20. ISSN 0048-7333. https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.07.005 | DOI 10.1016/j.respol.2013.07.005

[21] GOFORTH, Christine L. Getting started in Citizen Science. The Affiliate. News about Smithsonian Affiliates, 2017, č. 4, s. 7.

[22] HAKLAY, Muki. Citizen Science and Volunteered Geographic Information – Overview and Typology of Participation In SUI, Daniel Z., Sarah ELWOOD a Michael F. GOODCHILD (eds.). Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice. Berlin: Springer, 2013, s. 105–122. ISBN 978-94-007-4587-2. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7 | DOI 10.1007/978-94-007-4587-2_7

[23] HAND, Eric. People power Nature, 2010, sv. 466, č. 5, s. 685–687. ISSN 0028-0836. https://doi.org/10.1038/466685a | DOI 10.1038/466685a

[24] HECKER, Susanne, Lisa GARBE a Aletta BONN. The European citizen science landscape – a snapshot In Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy. London: UCL Press, 2018, s. 190–200. ISBN 978-1-78735-233-9. https://doi.org/10.2307/j.ctv550cf2.20 | DOI 10.2307/j.ctv550cf2.20

[25] HEISS, Raffael a Jörg MATTHES. Citizen Science in the Social Sciences: A Call for More Evidence Ecological Perspectives for Science and Society, 2017, roč. 26, č. 1, s. 22–26. ISSN 0940-5550. https://doi.org/10.14512/gaia.26.1.7 | DOI 10.14512/gaia.26.1.7

[26] HSU Chia-Hsuan, Yuan-Mou CHANG a ChiChang LIU. Can Short-Term Citizen Science Training Increase Knowledge, Improve Attitudes, and Change Behavior to Protect Land Crabs? Sustainability, 2019, roč. 11, č. 14, s. 3918. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su11143918 | DOI 10.3390/su11143918

[27] Choosing and Using Citizen Science: a guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the environment. Wallingford: Centre for Ecology & Hydrology, 2014. ISBN: 978-190-669-850-8.

[28] KAUFMANN, Imke a Monika HAGEDORNSAUPE. Citizen Science in Humanities / Unlocking the Knowledge of the Crowd. In WIMM+ Virtual Multimodal Museum [online]. Lemesos: Cyprus University of Technology Cyprus, 2017 [cit. 2021-01-23]. Dostupný z www: https://www.vi-mm.eu/wp-content/uploads/2018/05/Citizen-Science-Paper_AP_IK_MHS_final.pdf.

[29] Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 [online]. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2021 [cit. 2021-01-20]. Dostupný z www: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-ceskerepublice-v-letech-2015-2020.

[30] KULHAVÁ, Zdeňka. Muzejní pedagog jako klíčový nástroj v komunikaci s veřejností. In KOCICHOVÁ, Ivana a Marie Žáčková (eds.). Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. Perspektivy české muzejní edukace. Sborník příspěvků z konference. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 21–30. ISBN 978-80-7036-516-8.

[31] KULHAVÁ, Zdeňka. Pamětník jako cenný zdroj informací i Achillova pata historikova. Možnosti využití orální historie při studiu událostí druhé světové války. In Ústecký sborník historický, 2017, roč. 8, č. 1–2 (v tisku). ISSN 0231-9349.

[32] Lost at night [online]. Cities at night, 2021 [cit. 2021-01-18]. Dostupný z www: https://lostatnight.org/.

[33] LUKYANENKO, Roman, Andrea WIGGINS a Holly K. ROSSER. Citizen Science: An Information Quality Research Frontier Information Systems Frontiers, 2020, č. 22, s. 961–983. ISSN 1387-3326. https://doi.org/10.1007/s10796-019-09915-z | DOI 10.1007/s10796-019-09915-z

[34] MACEK Ivo a Petra CALTOVÁ. City Nature Challenge Journal of the National Museum, Natural History Series, 2019, roč. 188, č. 1, s. 163–166. ISSN 1802-6842. https://doi.org/10.2478/jnmpnhs-2019-0010 | DOI 10.2478/jnmpnhs-2019-0010

[35] Motivations for Committed Nature Conservation Action in Europe Environmental Conservation, 2017, roč. 44, č. 2, s. 148–157. ISSN 0376-8929. https://doi.org/10.1017/S037689291700008X | DOI 10.1017/S037689291700008X

[36] Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge Journal of the National Museum, Natural History Series, 2020, č. 189, s. 49–64. ISSN 1802-6842. https://doi.org/10.37520/jnmpnhs.2020.006 | DOI 10.37520/jnmpnhs.2020.006

[37] Play Artigo, the crowsourcing game of art history [online]. Citizen Science Games, 2019 [cit. 2021-01-18]. Dostupný z www: https://citizensciencegames.com/games/artigo/.

[38] SciStarter, science we can do together. [online]. Tempe: Arizona State University, 2021 [cit. 2021-01-23]. Dostupný z www: https://scistarter.org/.

[39] SILVERTOWN, Jonathan. A New Dawn for Citizen Science Trends in Ecology & Evolution, 2009, roč. 24, č. 9, s. 467–471. ISSN 0169-5347. https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.03.017 | DOI 10.1016/j.tree.2009.03.017

[40] SIMON, Nina. The participatory museum. Santa Cruz: Museum 2.0, 2010. ISBN 9780-0-615-34650-2.

[41] Staré mapy.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013 [cit. 2021-01-02]. Dostupný z www: https://www.staremapy.cz/projekt/.

[42] STELLE, Lei Lani. Using Citizen Science to Study the Impact of Vessel Traffic on Marine Mammal Populations In CIGLIANO, John A. a Heidi L. BALLARD (eds.). Citizen Science for Coastal and Marine Conservation. London: Routledge, 2017. ISBN 9781138193222. https://doi.org/10.4324/9781315638966-5 | DOI 10.4324/9781315638966-5

[43] StrawbAIRies [online]. Antwerpen: University of Anwerp, 2021 [cit. 2021-01-27]. Dostupný z www: https://www.uantwerpen.be/en/projects/strawbairies/.

[44] The Current State of Citizen Science as a Tool for Ecological Research and Public Engagement Frontiers in Ecology and the Environment, 2012, roč. 10, č. 6, s. 291–297. ISSN 1540-9309.https://doi.org/10.1890/110236 | DOI 10.1890/110236

[45] The Diversity and Evolution of Ecological and Environmental Citizen Science Plos ONE, 2017, roč. 12, č. 4. eISSN 1932-6203. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172579 | DOI 10.1371/journal.pone.0172579

[46] Výroční zpráva 2014 - Projekt Europeana představí památky na rok 1989 [online]. Praha: Národní museum, 2021 [cit. 2021-01-02]. Dostupný z www: http://vyrocnizpravy.nm.cz/2014/sbirkotvornacinnost/projekt-europeana-predstavipamatky-na-rok-1989.html.

[47] We are ESCA [online]. Berlin: European Citizen Science Association (ESCA), 2020 [cit. 2021-01-23]. Dostupný z www: https://ecsa.citizen-science.net/.

[48] What motivates the masses: Understanding why people contribute to conservation citizen science projects Biological Conservation, 2020, sv. 246, čl. 108587. ISSN 0006-3207. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108587 | DOI 10.1016/j.biocon.2020.108587

[49] YAPES – Young Adults‘ Political Experience Sampling [online]. Wien: Universität Wien, 2021 [cit. 2021-01-02]. Dostupný z www: https://citizenscience.univie.ac.at/projekte-an-der-universitaet-wien/yapes-young-adults-political-experiencesampling/.