Viktor Barvitius – A Museum Man from Prague tours the Picture Galleries in Dresden, Berlin and Munich in 1883

Název: Viktor Barvitius – A Museum Man from Prague tours the Picture Galleries in Dresden, Berlin and Munich in 1883
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 1, s. 46-48
Rozsah
46-48
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Archiv Národní galerie v Praze, fond: Společnost vlasteneckých přátel umění, Sign. AA 1059. Zpráva Viktora Barvitia o cestě do Drážďan (něm.), 1883.

[2] Archiv Národní galerie v Praze, fond: Viktor Barvitus, Sign. AA 1177. Viktor Barvitius, Záznam o cestě do Drážďan, Berlína a Mnichova (něm.), 1883.

[3] Archiv Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 01 GG Nr. 12 Bd. 1, Bl. 11, § 4. Regulativ für den Besuch und die Benutzung der Königlichen Gemälde-Galerie, 1 May 1873.

[4] Aufzeichnungen des Prof. Barvitius über seine Reise nach Dresden, Berlin u. München/Zápisky profesora Barvitia z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova. Online-Edition einer Schlüsselquelle zur deutsch-böhmischen Museumsgeschichte des späten 19. Jahrhunderts/Online vydání klíčového pramene k dějinám německo-českého muzejnictví konce 19. století [online]. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Praha: Národní galerie v Praze, 2020 [accessed 2021-02-15]. Available from www: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.749. | DOI 10.11588/arthistoricum.749

[5] HÜSGEN, Jan, Romy KRAUT and Maria OBENAUS (eds.). Zur Einrichtung von Gemäldegalerien. Die Aufzeichnungen von Victor Barvitius aus Prag über seine Reise nach Dresden, Berlin und München 1883. Dresden, Prag: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Nationalgalerie in Prag, 2020. ISBN: 978-3-95498-577-7.

[6] Vossische Zeitung, No. 78, 2. 4. 1870.