Reflexe nouzového stavu v paměťových institucích a školách zapojených do projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2019/2020"

Název: Reflexe nouzového stavu v paměťových institucích a školách zapojených do projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2019/2020"
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 1, s. 39-45
Rozsah
39-45
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Aktuální opatření. In Covid portál [online]. [cit. 2021-01-22]. Dostupná z www: https://covid.gov.cz/opatreni.

[2] ČERMÁKOVÁ, Barbora, Štěpán KMENT a Karel GARGULÁK. Dopady uzavření škol kvůli pandemii koronaviru: logický model [online]. Praha: EDUin, o. p. s., 2020 [cit. 21-01-21]. Dostupný z www: https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2020/08/Dopady_uzavreni_skol_pandemie_koronaviru.pdf.

[3] KUCHYŇKA, Zdeněk. Zamyšlení nad ekonomickými dopady. Věstník AMG, 2020, č. 4, s. 5–6. ISSN 1213-2152.

[4] Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva České školní inspekce [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2020 [cit. 2021-01-21]. Dostupné z www: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/V%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad%20zpr%c3%a1vy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-2019-2020_zm.pdf. ISBN 978-80-88087-43-4.

[5] Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021. In Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], Praha [cit. 2021-01-07]. Dostupné z www: https://www.msmt.cz/legislativni-novinky-ve-skolnim-roce-2020-21?highlightWords=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon.

[6] Počítače dětem [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z www: https://www.pocitacedetem.cz/.

[7] POTŮČKOVÁ JURÁŠOVÁ, Vendula. Online aktivity muzeí. Věstník AMG, 2020, č. 4, s. 8–9. ISSN 1213-2152.

[8] SEĎOVÁ, Stáňa. Na jaře online výuka bez 270 tisíc dětí. In Novinky.cz [online]. 1. 10. 2020 [cit. 2021-01-14]. Dostupné z www: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-jare-online-vyuka-bez-270-tisic-deti-40337680.

[9] TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Závěrečná zpráva. Pokusné ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol" – výsledky mapování zájmu základních škol o zážitkovou edukaci, jejich analýza a vyhodnocení [online]. Praha, 2020 [cit. 2021-01-07]. Dostupný z www: https://www.npmk.cz/sites/default/files/pokusne-overovani/zaverecna_zprava_po2-def_msmt_a_npmk_-a_pro_web_mp.pdf.

[10] TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Závěrečná zpráva. Pokusné ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol" – analýza výsledků mapování zájmu základních škol o zážitkovou edukaci a její zhodnocení [online]. Praha, 2019 [cit. 2021-01-07]. Dostupný z www: https://www.npmk.cz/sites/default/files/pokusne-overovani/zaverecna_zprava_po-verze_pro_ver.def.pdf.

[11] Uzavření českých škol 2020 v souvislosti s pandemií covidu-19. In Wikipedie [online]. [cit. 2021-01-07]. Dostupné z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%AD_%C4%8Desk%C3%BDch_%C5%A1kol_2020>.

[12] Věstník AMG, 2020, č. 4. ISSN 1213-2152.

[13] Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva: květen 2020 [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2020 [cit. 2021-01-21]. Dostupné z www: http://www.csicr.cz/html/2020/TZ_vzdelavani_na_dalku_ZS_SS/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1.

[14] Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2017/2018. In Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], Praha [cit. 2021-01-21] Dostupné z www: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych?highlightWords=pam%C4%9B%C5%A5ov%C3%BDch+instituc%C3%AD.

[15] Závěrečné zprávy. Pokusné ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol". In Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského [online]. Praha, 2020 [cit. 2021-01-07]. Dostupné z www: https://www.npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani/zaverecne-zpravy.

[16] Zkušenosti žáků a učitelů základních škol s distanční výukou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 [online]. Tematická zpráva. Praha: Česká školní inspekce, 2020 [cit. 21-01-21]. Dostupné z www: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11135-version1-tz_zkusenosti_zaku_a_ucitelu_zs_s_distancni_vyukou_2_pol_2019_2020.pdf.