Might the museology be a part of neurosciences?

Název: Might the museology be a part of neurosciences?
Variantní název:
  • Mohla by muzeologie být součástí neurovědy?
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 1, s. 5-14
Rozsah
5-14
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The 1990s as well as the first decade after the year 2000 have brought numerous attempts of revisiting the fundamental questions related to the reasons for creating art, and the way museums use art for visualizing and planning exhibitions. The real support in these researches was found among neurocognitivists, who, like prof. Semir Zeki, analysed human brain' activity in museums context. This article reports how neuroesthetic was born and developing through art experience, and how museums have been changing when faced with these new approaches. What was noticed by John Onians in his Neuroarthistory, that "neuroscience also made it not just possible, but necessary, to bring back together things long treated as separate – the mind and the body, the sensory system and the motor system, cognition and the viscera" – changed practice in contemporary museums. Conclusion of this text is that the process of "museologising" of the world, we perceive nowadays as a global phenomena, has roots in neuroesthetic experience, transferring visitors to a tangible and multi-sensual world, quite different then virtual and digital everyday practice.
90. léta 20. století i první desetiletí století následujícího přinesly četné pokusy o revizi základních otázek týkajících se důvodů vzniku umělecké tvorby a způsobu, jakým muzea využívají umění k vizualizaci a plánování výstav. K těmto výzkumům významnou měrou přispěli kognitivní neurovědci, např. prof. Semir Zeki, kteří zkoumali aktivitu lidského mozku v muzejním kontextu. Tento článek pojednává o vzniku a vývoji neuroestetiky skrze uměleckou zkušenost a také o tom, jakým způsobem se muzea měnila v konfrontaci s těmito novými přístupy. Soudobá muzejní praxe je výsledkem proměny, o které se zmiňuje John Onians ve svém díle Neuroarthistory: "neurověda nejen umožnila, nýbrž si přímo vynutila opětovné spojení věcí, které byly dlouhou dobu vnímány jako oddělené – mysl a tělo, smyslové orgány a pohybový aparát, poznání a vnitřní orgány." V závěru tohoto textu se uvádí, že proces "muzeologizace" světa, který v současnosti vnímáme jako globální fenomén, má své kořeny v neuroestetickém zážitku přenášejícím návštěvníky do hmotného a mnohasmyslového světa, jenž je zcela odlišný od virtuální a digitální každodennosti.
Reference
[1] ARNHEIM, Rudolf. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley, Los Angeles, 1954.

[2] ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley: University Of California Press, 1969. ISBN 978-0-520-01378-0.

[3] BAXANDALL, Michael. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Style. Oxford: Oxford Paperbacks, 1979. ISBN 978-0-19881329-3.

[4] BELTING, Hans. Place of reflection or place of sensation? In NOEVER, Peter (ed.). The Discursive Museum. Vienna: MAK, 2001, pp.77–78. ISBN 978-3-7757-1140-1.

[5] BLAKEMORE, Colin. The Mind Machine. London: BBC Books, 1988. ISBN 978-0563-20646-0.

[6] BOUQUET, Mary (ed.). Academic Anthropoly and the Museum. Back to the Future. Oxford, New York: Berghahn Books, 2001. ISBN 978-1-57181-321-3.

[7] BOUQUET, Mary. Museums. A Visual Anthropology. London, New York: Berg, 2012. ISBN 978-1-84520-812-7.

[8] BRYSON, Norman. Introduction. In NEIDICH, Warren. Blow-up: Photography, Cinema and the Brain. New York: D.A.P./Ucr/California Museum of Photography, 2003, p. 11. ISBN 978-1-891024-80-1.

[9] CARBONELL, Bettina Messias. (ed.). Museum Studies. An Anthology of Contexts. 2nd ed. Chichester: Wiley–Blackwell, 2012. ISBN 978-1-4051-7381-0.

[10] CHANGEUX, Jean-Paul. Art and Neuroscience. Leonardo, 1994, vol. 27, no. 3, pp. 189–201. ISSN 0024-094X. | DOI 10.2307/1576051

[11] CHANGEUX, Jean-Pierre. L'homme neuronal. Paris: Fayard, 1983. ISBN 978-2-21301247-6.

[12] COLLINS, Desmond M. and John ONIANS. The Origins of Art. Art History, 1978, vol. I, pp. 1–25. ISSN 1467-8365. | DOI 10.1111/j.1467-8365.1978.tb00002.x

[13] CRANE, Susan A. Museums and Memory. Stanford: Stanford University Press, 2000. ISBN 978-0-8047-3565-0.

[14] CRIMP, Douglas. On the Museum's Ruins. Cambridge: MIT Press, 1993. ISBN 9780-262-53126-9.

[15] FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota. Concepts of Space in Contemporary Art: Exhibition Catalogue. Warsaw: Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw, 1984.

[16] FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota. Perspective, Illusion, Illusionism: Exhibition Catalogue. Warsaw: Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw, 1981.

[17] FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota. The Brain in the Museum. In SZMELTER, Iwona (ed.). Innovative Approaches to the Complex Care of Contemporary Art. Warsaw, London: Archetype Publications, 2012, pp. 66–73. ISBN 978-1-904982-81-4.

[18] FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota and Elżbieta GRYGIEL (eds.). Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym. Kraków: Universitas, 2013. Series Muzeologia. ISBN 978-83-242-2356-5.

[19] FRANCUZ, Piotr. Imagia. W stronę neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

[20] FRANCUZ, Piotr. Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna. Próba reinterpretacji, [Stephen Kosslyn's Theory of Imagery. An Attempted Interpretation]. In FRANCUZ, Piotr (ed.). Obrazy w umyśle [Images in the mind]. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Scholar, 2007, pp. 149–189. ISBN 978-83-7383-246-6.

[21] GOMBRICH, Ernst H. The Sense of Order. A Study in Psychology of Decorative Art. Ithaca: Cornell University Press, 1979. ISBN 978-0-7148-1732-3.

[22] GRENIER, Catherine. La fin des musées? Paris: Editions du Regard, 2013. ISBN 978-2-84105-309-4.

[23] HENNING, Michelle. Museums, Media and Cultural Theory. Maidenhead: OUP, 2006. ISBN 978-0-335-21419-8.

[24] KANT, Immanuel. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. North Charleston: Createspace, 2015. ISBN 9781-5141-0848-2.

[25] KANT, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. Lenox: Hardpress Publishing, 2013. ISBN 978-1-313-57445-7.

[26] KESNER, Ladislav and Colleen M. SCHMITZ et al. Obrazy mysli – mysl v obrazech. Brno: Moravská galerie v Brně, 2011. ISBN 978-80-7027-239-8.

[27] KOWALSKA, E. and E. URBANIAK (eds.). Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis. Materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 25–27 listopada 2009 roku. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Krzysztofowi Pomianowi [online]. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2010 [cit. 2016-0515]. Available from www: http://www.muzeumgniezno.pl/fotki/files/files/publikacje/muzeum21w.pdf.

[28] KOSSLYN, Stephen M. Mental Images and the Brain. Cognitive Neuropsychology, 2005, vol. 22, pp. 333–347. ISSN 02643294. | DOI 10.1080/02643290442000130

[29] MAIRESSE, François. Le Musée, temple spectaculaire. Une histoire du projet muséal. Lyon: Pul, 2003. ISBN 978-2-72970700-2.

[30] MALRAUX, André. Le Musée imaginaire. Paris: Galimard, 1947.

[31] MCCLELLAN, Andrew. The Art Museum from Boullée to Bilbao. Berkeley, Los Angeles: University Of California Press, 2008. ISBN 978-0-520-25126-7.

[32] MESSAGE, Kylie. New Museums and the Making Culture. Oxford, New York: Berg, 2006. ISBN 978-1-84520-454-9.

[33] MIRZOEFF, Nicholas. The Visual Culture Reader. 2nd ed. London, New York, 2009. ISBN 978-0-415-78262-3.

[34] ONIANS, John. Neuroarthistory. From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki. New Haven, London: Yale University Press, 2007. ISBN 978-0-300-12677-8.

[35] POMIAN, Krzysztof. Collectors and curiosities. Paris-Venice 16th–18th centuries. Paris, 1987.

[36] PYLYSHYN, Zenon Walter. Mental Imaginary. In Search of Theory. Behavioral and Brain Sciences, 2002, no. 25, pp. 157–238. ISSN 0140-525X.

[37] RAMACHANDRAN, V. S. and William HIRSTEIN. The Science of Art: A Neurological Theory of Aesthetic Experience. In GOGUEN, Joseph A. (ed.). Art and the Brain: Journal of Consciousness Studies. Special edition, June 1999, vol. 6. ISBN 978-0-907845-45-4.

[38] SCRUTON, Roger. Culture Counts: Faith and Feeling in the World Besieged. New York: Encounter Books, 2007. ISBN 978-159403-194-6.

[39] SMITH CHURCHLAND, Patricia. Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind. Cambridge: Bradford Book, 1989. ISBN 978-0-262-53085-9.

[40] SPALDING, Julian. The Poetic Museum. Reviving Historic Collections. Munich, London, New York: Prestel Publishing, 2002. ISBN 978-3-7913-2678-8.

[41] VARELA, Francisco, Evan THOMPSON and Eleonor ROSCH. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MIT Press, 1991. ISBN 9780-262-72021-2.

[42] VERGO, Peter (ed.). The New Museology. London: Reaktion Books, 1989. ISBN 978-0-948462-03-0.

[43] ZEKI, Semir. Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0-19850519-8.

[44] ZEKI, Semir. Splendors and Miseries of the Brain. Love, Creativity, and the Quest for Human Happiness. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-40518557-8.

[45] ZEKI, Semir and Matthew LAMB. The Neurology of Kinetic Art. Brain, 1994, no. 117, pp. 607–636.