Teoretické a metodické východiská tvorby zbierky dokumentujúcej odevnú kultúru

Název: Teoretické a metodické východiská tvorby zbierky dokumentujúcej odevnú kultúru
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 96-103
Rozsah
96-103
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BENEŠ, Josef. Muzealizace a její místo v muzeologii. Múzeum, 1991, roč. 37, č. 3, s. 1–7. ISSN 0027-5263.

[2] BOYLAN, Patrick J. (ed.). Running a Museum: A Practical Handbook. ICOM – International Council of Museums: Paríž, 2004. ISBN 92-9012-157-2.

[3] BUCKLEY, Cheryl a Hazel CLARK. In Search of the Everyday: Museums, Collections, and Representations of Fashion in London and New York. In JENSS, Heike (ed.). Fashion Studies: Research Methods, Sites and Practices. Londýn, New York: Bloomsbury Publishing, 2016, s. 25–41. ISBN 978-1-4725-8317-8. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5040/9781474220163.0010

[4] BUCKLEY, Cheryl a Hazel CLARK. Conceptualizing fashion in everyday lives Design Issues, 2012, roč. 28, č. 4, s. 18–28. ISSN 0747-9360. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1162/DESI_a_00172 | DOI 10.1162/DESI_a_00172

[5] Complete List of Accession. The Metropolitan Museum of Art Bulletin [online], 1908, roč. 3, č. 5, s. 101–105 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z www: https://www-jstor-org.ezproxy.muni.cz/stable/3253353?refreqid=excelsior%3A536f0f0d31020a4e28a2c4c506b65ac5&seq=1#metadata_info_tab_contents.

[6] DESVALLÉES, André a François MAIRESSE. Základní muzeologické pojmy. Brno: Technické muzem v Brně, 2011. ISBN 978-80-86413-79-2.

[7] DOLÁK, Jan. K teorii sbírkotvorné činnosti muzeí. Některé problémy muzejní selekce. In Teorie a praxe vybraných muzejních činností: sborník z mezinárodního odborného semináře konaného v Technickém muzeu v Brně dne 20. září 2004. Brno: Technické muzeum v Brně, 2005, s. 4–11. ISBN 80-86413-20-9.

[8] DOLÁK, Jan. Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí. Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-223-4553-8.

[9] Etický kódex Medzinárodnej rady múzeí [online]. Bratislava: Slovenský komitét Medzinárodnej rady múzeí, 2009 [cit. 2019-05-12]. Dostupné z www: https://icom-slovakia.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/45/2020/09/ICOM_kodex.pdf.

[10] GLUZIŃSKI, Wojciech. Museen und die Werte. Neue Museumskunde, 1990, roč. 33, s. 228–254. ISSN 0028-3282.

[11] ICOM Costume Committee Guidelines for Costume [online]. Paříž: ICOM International Commitee for Museums and Collections of Costume, Fashion and Textiles, 1986 [cit. 2020-04-20]. Dostupné z www: <costume.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/guidelines_english.pdf>.

[12] KIM, Alexandra. Clothing and Collecting Policies. In Clothing Tell Stories [online]. Paříž: ICOM International Committee for Museums and Collections of Costume, 2013 [cit. 2021-01-16]. Dostupné z www: http://www.clothestellstories.com/index.php/working-with-clothes/collecting-policy.

[13] KODA, Harold a Jessica GLASSCOCK. The Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art: An evolving History. In RIEGELS MELCHIOR, Marie a Birgitta SVENSSON. Fashion and Museums: Theory and Practice, Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2014, s. 21–32. ISBN 978-1-4725-2524-6. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5040/9781350050914.ch-001

[14] MENSCH, Peter van. Museality at breakfast: the concept of museality in contemporary museological discourse. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 2, s. 14–19. ISSN 1805-4722.

[15] MONTI, Gabriele. After Diana Vreeland: The Discipline of Fashion Curating as a Personal Grammar. Catwalk: The Journal of Fashion, Style and Beauty, 2013, roč. 2, č. 1, s. 63–90. ISSN 2045-2349.

[16] PECORARI, Marco. Contemporary Fashion History in Museum. In RIEGELS MELCHIOR, Marie a Birgitta SVENSSON. Fashion and Museums: Theory and Practice, Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2014, s. 46–60. ISBN 978-1-4725-2524-6. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5040/9781350050914.ch-003

[17] PETROV, Julia. Fashion, History, Museums: Inventing the display of dress. Londýn: Bloomsbury, 2019. ISBN 978-1-350-04899-7. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5040/9781350049024

[18] RIEGELS MELCHIOR, Marie a Birgitta SVENSSON. Fashion and Museums: Theory and Practice, Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2014. ISBN 978-1-4725-2524-6.

[19] RUTAR, Václav. Geneze pojmů, muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969–1986. Museologica Brunensia, 2012, roč. 1, č. 1, s. 6–13. ISSN 1805-4722.

[20] SMITH, Laurajane. Use of Heritage. Abingdon: Routledge, 2006. ISBN 978-0-415-31830-3.

[21] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3861-6.

[22] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Múzejníctvo v relácii teórie a praxe. Múzeum, 1970, , roč. 15, č. 3, s. 173–183.

[23] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Originál versus substitut. Muzeologické sešity, 1986, No. X, s. 35–41.

[24] ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Móda a textil v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. Designum, 2015, roč. 21, č. 1, s. 62–65. ISSN 1335-034X.

[25] TEUNISSEN, José. Understanding Fashion Through Museum. In RIEGELS MELCHIOR, Marie a Birgitta SVENSSON. Fashion and Museums: Theory and Practice, Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2014, s. 33–45. ISBN 978-1-4725-2524-6. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5040/9781350050914.ch-002

[26] VÄNSKÄ, Annamari a Hazel CLARK. Fashion Curating: Critical Practice in the Museum and Beyond. Londýn: Bloomsbury, 2018. ISBN 978-1-4742-8710-4.

[27] WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999. ISBN 80-8060-015-5.