Vitrína tibetského exilu : případová studie Tibetského muzea v Dharamsale

Název: Vitrína tibetského exilu : případová studie Tibetského muzea v Dharamsale
Variantní název:
  • Display cabinet of Tibetan exile : a case study of the Tibet museum in Dharamsala
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 64-76
Rozsah
64-76
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná případová studie se za pomoci etnografie a diskurzivní analýzy zaobírá Tibetským muzeem v Dharamsale a jeho prostředím. Na základě představení hlavních zobrazovaných motivů a analýzy strategií sebeprezentace a propagandy ukazuje, jakým způsobem využívá tibetská exilová vláda instituci muzea k šíření vlastní propagandy a bojuje tak proti propagandě čínské.
The presented case study uses ethnography and discourse analysis to examine the Tibet Museum in Dharamsala and its environment. By introducing the central depicted motifs and analysing the strategies of selfpresentation and propaganda, it shows how the Tibetan Government in Exile utilizes the institution of the museum to disseminate its propaganda to counter the Chinese narratives.
Note
Tento text vznikl v rámci projektu "Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci" (MUNI/A/1495/2020), řešeného Ústavem religionistiky FF MU v roce 2021.