The German voice in the "Babelian tale of museology and museography" : creation and use of terms for museum science in Germany

Název: The German voice in the "Babelian tale of museology and museography" : creation and use of terms for museum science in Germany
Variantní název:
  • Německý hlas v "babylonském příběhu muzeologie a muzeografie" : vytváření a používání názvů pro muzejní vědu v Německu
Autor: Walz, Markus
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2018, roč. 7, č. 2, s. 5-18
Rozsah
5-18
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This terminological study regards the shifting German meaning of four terms from their first appearance up to present time. After its emergence as a more ornamental word (1727, 1744), during the whole 19th century, museography was strictly used as the name of an analytical method in classical archaeology and art history – with museology as an accepted synonym. Museology and "Museumskunde" as synonymous denominations of the (postulated) museum science emerged in 1845, "Museumswissenschaft" followed in 1905. The meanings are somewhat fluid by reflecting changeable opinions of the phenomenon as a wished but never realizable science, as the knowledge of experienced museum professionals, as a complementary science of the museum-related subject sciences. Western Germany continued these unclear meanings; Eastern Germany approached to the acceptance of museology as a separate academic discipline and created an ambiguity of "museologist" in 1957 (museum professional or museum assistant). Unified Germany extended this ambiguity to "museology" (museum/museality science or application of sciences in museum practice). Therefore, some authors tried to establish different meanings of those three terms without reaching a common sense – only "Museumskunde" lost its use as denomination of the academic discipline.
Tato terminologická studie se zabývá problematikou významového posunu čtyř termínů v německém jazyce, od jejich prvního výskytu až do současnosti. Po svých počátcích spíše ve funkci slovní ozdoby (1727, 1744) byl pojem muzeografie používán během celého 19. století striktně pro označení analytické metody v klasické archeologii a dějinách umění – termín muzeologie byl považován za jeho synonymum. Pojmy muzeologie a nauka o muzeích (Museumskunde) jako synonymická označení pro (postulovanou) muzejní vědu vznikly v roce 1845, samotný termín muzejní věda (Museumswissenschaft) byl pak zformulován v roce 1905. Jejich význam je poněkud variabilní a závisí na změnách náhledu na muzejní fenomén, který byl chápán buďto jako vytoužený, leč nerealizovatelný vědní obor, nebo jako suma poznatků zkušených muzejníků, či jako doplňková disciplína jednotlivých vědních oborů souvisejících s činností muzeí. Západní Německo v tomto nejednoznačném výkladu uvedených pojmů pokračovalo i nadále, zatímco ve východním Německu se muzeologie etablovala jako samostatný vědní obor a dala tím v roce 1957 vzniknout nejasnostem v definici pojmu muzeolog (profesionální muzejník nebo spolupracovník muzea). Po znovusjednocení Německa se tato nejednoznačnost rozšířila také na pojem muzeologie jako takové (věda o muzeích/muzealitě nebo uplatnění vědy v muzejní praxi). Někteří autoři se proto snažili zmíněné tři termíny významově odlišit, ale shody dosáhli jedině v tom, že pojem nauka o muzeích (Museumskunde) se přestal používat pro pojmenování vědního oboru.
Reference
[1] AQUILINA, Janick Daniel. The Babelian tale of museology and museography: a history in words. Museology, International scientific electronic journal, 2011, Issue 6, pp. 1–20.

[2] AUER, Hermann. Zur Einführung in den Begriff Museologie. In Museologie. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet vom Deutschen Nationalkomitee des Internationalen Museumsrates (ICOM) in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission, 1971 in München. Pullach: Verlag Dokumentation, 1973, pp. 10–12. ISBN 3-7940-5218-8.

[3] AVE, Joachim. Museumspraxis und Museologie. Beiträge und Mitteilungen [Museum für Deutsche Geschichte Berlin], 1988, no. 14, pp. 39–42. ISSN 0232-623X.

[4] BARING, Daniel Eberhard. Museographia Brunsvico Luneburgica. Oder Curiöse Nachricht Von denen Museis, Schatz-Kunst- und Raritäten-Cammern, so curiose Herren in den Braunschweig-Lüneburgischen Landen gesammlet und grösten Theils noch heutigen Tages in denselben aufbehalten werden. Lemgo: Meyer, 1744.

[5] Beiträge zur sowjetischen Museologie. Berlin [East]: Institut für Museumswesen, 1978.

[6] BERGER, Siegfried. Vorwort. In Praktische Museumsarbeit. Hinweise für Leiter und Helfer von Heimatmuseen. Merseburg: Museumsverband für die Provinz Sachsen und für Anhalt, 1939, pp. 5–7.

[7] BERNHARDY, G. Grundlinien zur Encyklopädie der Philologie. Halle: Anton, 1832.

[8] BÖTTIGER, Carl August. Andeutungen zu vier und zwanzig Vorträgen über die Archäologie im Winter 1806. Dresden: Arnold, 1806. Vol. 1.

[9] BÖTTIGER, Carl August. Ueber Museen und Antikensammlungen. Eine archäologische Vorlesung, gehalten den 2. Januar 1807. Leipzig: Dyk, 1808.

[10] BREUER, Werner. Die Entwicklung der Fachschule für Museologen 1954–1984. In Studien zur Geschichte des Museumswesens und der Museologie. Vol. 1. Berlin: Institut für Museumswesen, 1983, pp. 11–30.

[11] FITTSCHEN, Klaus. Karl Otfried Müller und die Archäologie. In CALDER, William M. III and Renate SCHLESIER (eds.). Zwischen Rationalismus und Romantik. Karl Otfried Müller und die antike Kultur. Hildesheim: Weidemann, 1998, pp. 187–216. ISBN 978-3-615-00198-3.

[12] FLÜGEL, Katharina. Einführung in die Museologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. ISBN 3-534-09232-5.

[13] FÜRBRINGER, M. [Review of] A. B. Meyer, Abbildungen von Vogel-Skeletten, Dresden 1879–1888. Journal für Ornithologie. Zeitschrift der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft, 1891, vol. 39, pp. 86–92.

[14] GRAESSE, Johann Georg Theodor. Die Museologie als Fachwissenschaft. Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde und verwandte Wissenschaften. 1883, no. 15, pp. 113–115; no. 17, pp. 129–131.

[15] GRAESSE, Johann Georg Theodor and T. Moritz HOFMANN. Was wir wollen. Zeitschrift für allgemeine Museologie und verwandte Wissenschaften, 1878, no. 1, pp. 1–2.

[16] GRIBL, Albrecht A. Museologische Aus- und Fortbildung in Bayern und der BRD. Jahrbuch für Volkskunde und Museologie des Bezirksheimatmuseums Spittal/Drau, 1991, vol. 5, pp. 67–80.

[17] GROTE, Andreas. Das Institut für Museumskunde bei den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz in Berlin. In VIEREGG, Hildegard et al. (eds.). Museumspädagogik in neuer Sicht. Erwachsenenbildung im Museum. Baltmannsweiler: Schneider, 1994, vol. 2, pp. 381–387. ISBN 3-87116-939-0.

[18] HANSLOK, Andreas. Museologie und Archivwissenschaft in der DDR. Abgrenzung und Annäherung zweier Nachbarwissenschaften. Marburg: Tectum, 2008. ISBN 978-3-8288-9581-2.

[19] HELD, Alexander. Demonstrative Naturgeschichte oder Erfahrungen und Belehrungen über das Sammeln, Präpariren, Klassificiren, Aufstellen, Verwahren und Demonstriren der Naturkörper aller drei Reiche. Stuttgart: Hallberg, 1845, pp. VIII–IX.

[20] HERBST, Wolfgang and K. G. LEVYKIN (eds.). Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen. Berlin [East]: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. ISBN 3-326-00229-7.

[21] HOLTZHAUER, Helmut. Museumspädagogik und Museumswissenschaft. Neue Museumskunde, 1971, vol. 14, no. 2, pp. 86–89.

[22] ISELT, Kathrin. "Sonderbeauftragter des Führers". Der Kunsthistoriker und Museumsmann Hermann Voss (1884–1969). Köln: Böhlau, 2010. ISBN 978-3-412-20572-0.

[23] JACOBI, Franz. Grundzüge einer Museographie der Stadt Rom zur Zeit des Kaisers Augustus. Part 1. Speyer: Gilardone, 1884.

[24] JAHN, Ilse. Bemerkungen über museologische Forschung zu Problemen naturhistorischer Museen. Museologische Forschung. Beiträge und Informationen, 1982, vol. 3, pp. 3–6.

[25] JAHN, Ilse. Der Freundschaftsvertrag zwischen dem Museum für Naturkunde Berlin und dem Naturhistorischen Museum Budapest und die Entwicklung einer naturhistorischen Museologie. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, 2001, vol. 24, pp. 155–162. ISSN 0170-6233. | DOI 10.1002/bewi.20010240304

[26] JENCQUEL, Kaspar Friedrich. Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum, oder Raritäten-Kammern […]. Leipzig/Breslau: Hubert, 1727.

[27] KLAUSEWITZ, Wolfgang. Kommentar der Redaktion. Museumskunde, 1992, vol. 57, no. 1, pp. 64–65. ISSN 0027-4178.

[28] KOETSCHAU, Karl. Die Vorbildung der Museumsbeamten. Vortrag, gehalten auf der Würzburger Tagung 1918 [des Deutschen Museumsbundes]. Hamburg: Lütcke & Wulff, 1918.

[29] KORFF, Gottfried. Igel oder Kuscheltier? Anmerkungen zur Situation des Museums im Medienwandel der Informationsgesellschaft. In SIMON, Michael et al. (eds.). Bilder. Bücher. Bytes. Zur Medialität des Alltags. 36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Mainz, 23.–26. 09. 2007. Münster: Waxmann, 2009, pp. 59–69. ISBN 978-3-8309-2179-0.

[30] KUNTZ, Andreas. Technikgeschichte und Museologie. Beitrag zu einer Wissenschaftsgeschichte museumspädagogischer Probleme. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1981. ISBN 3-8204-6857-9.

[31] LADENDORF, Heinz. Museum und Universität. Museumskunde, 1960, vol. 29, pp. 73–87.

[32] LAUFFER, Otto. Das historische Museum: Sein Wesen und Wirken und sein Unterschied von den Kunst- und Kunstgewerbe-Museen. Museumskunde, 1907, vol. 3, pp. 1–14, 78–99, 179–185, 222–245.

[33] LEISCHING, Julius. Museumskurse. Museumskunde, 1905, vol. 1, pp. 91–96.

[34] LIPP, Carola. Zum Verhältnis von Alltagsund Sachkulturforschung. Eine Antwort auf die kritischen Kommentare der Museologen Helmut Ottenjann und Uwe Meiners. Volkskunde in Niedersachsen, 1994, vol. 11, no. 2, pp. 85–93. ISSN 0176-1196.

[35] MAIRESSE, François and André DESVALLÉES. Brève histoire de la muséologie, des Inscriptions au Musée vivant. In MARIAUX, Pierre Alain (ed.). L'objet de la muséologie. Neuchâtel: Institut d'Histoire de l'art et de Muséologie, 2005, pp. 1–50. ISBN 2-9700488-1-7.

[36] MAIRESSE, François and André DESVALLÉES. Muséologie. Regard & analyse. In DESVALLÉES, André and François MAIRESSE (eds.). Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Paris: Armand Colin, 2011, pp. 345–383. ISBN 978-2-200-270037-7.

[37] MAROEVIĆ, Ivo. Introduction to museology: the European approach. Munich: Müller-Straten, 1998, pp. 74–75. ISBN 3-932704-52-5.

[38] MARTIN, Philipp Leopold. Die Praxis der Naturgeschichte. Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und todter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservation, Präparation und Aufstellung der Sammlungen etc. Vol. 2. Dermoplastik und Museologie oder das Modelliren der Thiere und das Aufstellen und Erhalten von Naturaliensammlungen. 2nd, expanded and revised edition. Weimar: Voigt, 1880.

[39] MENSCH, Peter van. Towards a methodology of museology. Zagreb: University of Zagreb, 1992, chapter 2 (no pagina). PhD thesis [accessed 2006-12-23; actually not available]. Has been available from www: http://www.muuseum.ee/et/erialane_areng/museologiaalane_ki/ingliskeelne_kirjand/p_van_mensch_towar.

[40] MEYER, Andrea and Bénédicte SAVOY. Transnationale Museumswissenschaften. In KAMEL, Susan and Christine GERBICH (eds.). Experimentierfeld Museum. Internationale Perspektiven auf Museum, Islam und Inklusion. Bielefeld: Transcript, 2014, pp. 117–126. ISBN 978-3-8376-2380-2.

[41] MONE, Franz Joseph. Die bildenden Künste im Großherzogthum Baden ehemals und jetzt. Topographie der Kunstwerke und Museographie in Baden mit Berücksichtigung der Militär-Architektur. Karlsruhe: self publishing of the author, 1889–1896.

[42] MÖBIUS, Karl. Die Tiergebiete der Erde, ihre kartographische Abgrenzung und museologische Bezeichnung. Archiv für Naturgeschichte, 1891, vol. 57, no. 1, pp. 277–291.

[43] MÜLLER, Karl Otfried. Handbuch der Archäologie der Kunst. Breslau: Max, 1830.

[44] Museographia Oder Anleitung Zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum Oder Raritäten-Kammern… In Bayerische StaatsBibliothek digital [online]. [accessed 2018-11-22]. Available from www: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10522844_00003.html;

[45] Museographia Oder Anleitung Zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Mvseorvm, Oder Raritäten-Kammern… In Digitale Sammlungen [online]. Universitäts- und Landesbibliothek Münster [accessed 2018-11-22]. Available from www: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-15073.

[46] NACHTIGALL, Horst. Politische Probleme der völkerkundlichen Museologie. Zeitschrift für Ethnologie, 1976, vol. 101, no. 2, pp. 298–303. ISSN 0044-2666.

[47] PIPER, Ferdinand. Das christliche Museum der Universität zu Berlin 1849–1874. Gotha: Perthes, 1874.

[48] RADEMACHER, Hellmut. Historische Bildkunde im Geschichtsmuseum. Beiträge und Mitteilungen [Museum für Deutsche Geschichte Berlin], 1988, no. 16, pp. 24–28. ISSN 0232-623X.

[49] RADNÓTI-ALFÖLDI, Maria. Museologie. Ein mögliches Ergänzungsfach an der Universität. Bayerische Blätter für Volkskunde, 1982, vol. 9, no. 2, pp. 74–94. ISSN 0720-8006.

[50] RATHGEBER, Georg. Aufbau der niederländischen Kunstgeschichte und Museologie: Niederländische Münzen und Medaillen des Herzoglichen Museums zu Gotha. Weißensee: Grossmann, 1839. Vol. 1.

[51] RAZGON, Avram M. Entwicklungen und Perspektiven der modernen Museologie. Beiträge und Mitteilungen [Museum für Deutsche Geschichte Berlin], 1988, no. 15, pp. 21–31. ISSN 0232-623X.

[52] RITTERLING, E. (ed.). Museographie für die Jahre 1910–1912. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 1912, vol. 7, pp. 26–252.

[53] RÖSSLING, Udo. Museologie und die Zeitschrift "Neue Museumskunde". Beiträge und Mitteilungen [Museum für Deutsche Geschichte Berlin], 1988, no. 15, pp. 78–80. ISSN 0232-623X.

[54] SCHÄFER, Wilhelm. Naturwissenschaftliche Grafik – Museographik. In: Festschrift für Peter Wilhelm Meister zum 65. Geburtstag. Hamburg: Hauswedell, 1975, pp. 288–296.

[55] SCHEUNEMANN, Jan. "... dass für Dinge die einen so geringen gesellschaftspolitischen Nutzen haben so ein Aufwand gemacht wird." Fachschulausbildung von Museumsassistenten und Museologen in der DDR 1954–1964. In SCHIMPFF, Volker and Wieland FÜHR (eds.). Historia in museo. Festschrift für Frank-Dietrich Jacob zum 60. Geburtstag. Langenweißbach: Beier & Beran, 2004, pp. 393–415. ISBN 3-930036-94-0.

[56] SCHEUNEMANN, Jan. "Gegenwartsbezogenheit und Parteinahme für den Sozialismus". Geschichtspolitik und regionale Museumsarbeit in der SBZ/DDR 1945–1971. Berlin: Metropol, 2009. ISBN 978-3-940938-35-0.

[57] SCHMIDT, W. Museographie des Heimatmuseums der Gemeinde Schwanheim. Bericht der Freiwilligtätigen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Heimatforschung [Frankfurt a. M.], 1926, no. 5, pp. 115–116.

[58] SCHREINER, Klaus. Einführung in die Museologie – ein Beitrag zu den theoretischen Grundlagen der Museumsarbeit, Vol. 2. Neubrandenburg: private print, 1982.

[59] SCHRÖDER, Hans. Lexikon der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart. Vol. 3. Günther – Kleye. Hamburg: Perthes-Besser & Mauke, 1857, pp. 488–489.

[60] SCHWAHN, Britta-R. Koetschau. In Neue deutsche Biographie. Berlin: Duncker & Humblot, 1980, vol. 12, pp. 410–411. ISBN 978-3-428-00181-1.

[61] SEIZINGER, Johann Georg. Theorie und Praxis der Bibliothekswissenschaft. Grundlinien der Archivswissenschaft. Dresden: Ehlermann, 1863.

[62] STECKNER, Cornelius. Das Museum Cimbricum von 1688 und die cartesianische "Perfection des Gemüthes". Zur Museumswissenschaft des Kieler Universitätsprofessors Johann Daniel Major (1634–1693). In GROTE, Andreas (ed.). Macrocosmos in microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1880. Opladen: Leske & Budrich, 1994, pp. 603–628. ISBN 3-8100-1048-0.

[63] STEGMANN, Hans. Zur Geschichte der Herstellung und Verzierung der geschlagenen Messingbecken. Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum. 1899, no. 3, p. 19.

[64] STRÁNSKÝ, Zbyněk. Die theoretischen Grundlagen der Museologie als Wissenschaft. In AUER, Hermann (ed.). Museologie. Neue Wege – neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz, 1988 am Bodensee. München: Saur, 1989, pp. 38–47. ISBN 3-598-10809-9.

[65] VIEREGG, Hildegard Katharina. Museumswissenschaften. Eine Einführung. Paderborn: Fink, 2006. ISBN 978-3-8252-2823-1.

[66] VOSSEN, Rüdiger et al. Bilanz und Zukunft der Völkerkunde-Museen. Zeitschrift für Ethnologie, 1976, vol. 101, no. 2, pp. 198–205. ISSN 0044-2666.

[67] WAIDACHER, Friedrich. Grundgedanken zu einer museologieorientierten Praxis. Museologie online [online] 2001, vol. 3, pp. 84–100 [accessed 2018-08-30]. Available from www: http://www.historisches-centrum.de/ m-online/.

[68] WAIDACHER, Friedrich. Handbuch der Allgemeinen Museologie. 2nd edition. Wien: Böhlau, 1996, pp. 125–134. ISBN 3-205-98445-5.

[69] WEISS, Richard. Volkskunde der Schweiz. Grundriss. Erlenbach-Zürich: Rentsch, 1946, p. IX.

[70] WIESE, Erich. Museumskunde als Lehrfach. Museumskunde, 1960, vol. 29, pp. 93–95.

[71] WULFF, Oskar. August Schmarsow zum 80. Geburtstag. Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1933, vol. 2, no. 3, pp. 207–209.