Creating communities of wellness

Název: Creating communities of wellness
Variantní název:
  • Vytváření ozdravných komunit
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2018, roč. 7, č. 1, s. 19-24
Rozsah
19-24
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Museums are community hubs and offer unique opportunities to engage with artifacts on many levels and when museums collaborate with healthcare professionals to create communities of healing and wellness amazing things happen. Through dedicated programs and spaces, museums can foster emotional and physical well-being with the guidance of healthcare professionals. Alternatively, hospitals and care facilities can create unique opportunities for their patients to engage with museum collections to promote healing. It is through these collaborations that patients, caregivers and professionals come together to engage in wellness activities which result in stronger individuals, communities and societies.
Muzea jsou společenskými centry, která nabízejí jedinečné příležitosti ke kontaktu s artefakty na mnoha úrovních. A když muzea spolupracují s odborníky na zdravotní péči v zájmu vytváření léčebných a ozdravných komunit, začnou se dít úžasné věci. Muzea můžou prostřednictvím specializovaných programů a prostor podporovat duševní i tělesnou pohodu pod vedením odborných zdravotníků. Nemocnice a pečovatelská zařízení můžou zase vytvářet pro své pacienty jedinečné příležitosti ke kontaktu s muzejními sbírkami v zájmu podpory léčebného procesu. Díky této spolupráci se pacienti, pečovatelé i odborníci zapojují do aktivit na podporu zdraví, jejichž výsledkem jsou zdatnější jednotlivci, komunity i celá společnost.
Reference
[1] Museums in Good Health: An adapted excerpt from Museums On Call: How Museums Are Addressing Health Issues. Washington: American Alliance of Museums, 2014.

[2] CHATTERJEE, Helen, Sonjel VREELAND and Guy NOBLE. Museopathy: Exploring the Healing Potential of Handling Museum Objects. Museums and Society [online]. 2009, vol. 7, no. 3, pp. 164–177 [accessed 2018-08-25]. Available from www: http://www.ucl.ac.uk/museums-static/touchandwellbeing/flash/reading-room/essays-and-articles/chattergee-vreeland-noble.pdf.

[3] CLAPESATTLE, Helen. The Doctors Mayo. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1940. ISBN 978-5-555-50282-7.

[4] CORNWELL, Erin Y. and Linda WAITE. Social Disconnectedness, Perceived Isolation, and Health among Older Adults. Journal of Health and Social Behavior [online]. 2009, vol. 50, no. 1, pp. 31–48 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756979/. ISSN 2150-6000.

[5] DODD, Jocelyn and Ceri JONES. Mind, Body, Spirit. How Museums Impact Health and Wellbeing [online]. Leicester: University of Leicester, Research Center for Museums and Galleries, 2014 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/mind-body-spirit-report. ISBN 978-1-898489-49-8.

[6] Enhancing Young Children's Museum Experiences: A Manual for Museum Staff [online]. 2003 [accessed 2018-03-25]. Available from www: http://www.qm.qld.gov.au/~/media/Documents/Learning+resources/QMSB/Manuals/enhancing-childrens-museumexperiences.pdf.

[7] FEARS, Arthurina. Museum as a Healing Space: Addressing Museum Visitors' Emotional Responses through Viewing and Creating Artwork [online]. Boston: Boston University, Department of Art Education, 2011 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://open.bu.edu/bitstream/handle/2144/2419/The%20Museum%20as%20a%20Healing%20Space_Arthurina%20Fears.pdf?sequence=1. Master's thesis.

[8] Meet Me. The MoMA Alzheimer's Project: Making Art Accessible to People with Dementia [online]. [accessed 2018-03-25]. Available from www: https://www.moma.org/meetme/index.

[9] Museums On Call: How Museums Are Addressing Health Issues [online]. Washington: American Alliance of Museums [accessed 2018-03-25]. Available from www: https://www.aam-us.org/wp-content/uploads/2018/01/museums-on-call.pdf.

[10] NIGHTINGALE, Florence. Notes on Nursing, What it is and What it is not. New York: D. Appleton and Company, 1860. In Project Gutenberg [online]. [accessed 2018-03-25]. Available from www: http://www.gutenberg.org/ebooks/12439.

[11] SILVERMAN, Lois H. The Social Work of Museums. New York: Routledge, 2010. ISBN 0-415-77521-3.

[12] Subjective well-being. In DIENER, Ed (ed.). The Science of Well-being. The collected works of Ed Diener. S. l.: Springer Netherlands, 2009, pp. 11–58. ISBN 978-90-481-2349-0.