Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení

Název: Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení
Variantní název:
  • Academic centre of counselling and supervision: through report
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. [123]-130
Rozsah
[123]-130
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Sdělení navazuje na článek publikovaný ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity P10 (2006). Prezentuje průběžné výsledky projektu zaměřeného na zkvalitnění vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky za 15 měsíců jeho realizace. Současně předkládá výsledky pilotní studie studentů psychologie, kteří se účastní na aktivitách Akademického centra poradenství a supervize, se zaměřením na zájmovou oblast a nadstandardní vzdělání studentů v oboru. K 31. lednu 2007 jsme podpořili 590 studentů psychologie a sociální pedagogiky, navázali spolupráci s 54 externími lektory. Klinicko - poradenské centrum poskytlo psychologické služby 163 klientům. Akademickému centru poradenství a supervize (ACPS) se daří podporovat mezioborovou spolupráci ve výuce studentů i v péči o klienty.
The report continues to the article represented in the latest STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P10 (2006). It shows through results of Project intent on Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy in 15 month project realization. Currently this article submits report from pilot project among psychology students who are interested in activity of the Academic Centre of Counselling and Supervision. Pilot project is concerned on area of interest and above standard education of students in this domain. The project supported 590 psychology and social pedagogy students and it has signed on cooperation with 54 external lectors on the date of the 31st January 2007. The Clinical and Counselling Centre offered psychological services to 163 clients. Academic Centre of Counselling and Supervision is succeeded in supporting among branch cooperation during the education and also in care of clients by supervised students.