Význam významu pro psychologii

Název: Význam významu pro psychologii
Variantní název:
  • The meaning of meaning for psychology
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, roč. 52, č. P8, s. [43]-50
Rozsah
[43]-50
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je zaměřen na model reprezentační redeskripce Annette Karmiloff-Smithové v kontextu kognitivní vývojové psychologie a psychologických přístupů k významu. Na tomto modelu jsou založeny argumenty proti teoriím doménově obecného vývoje (jako u Piageta nebo Brunera). Je diskutována možná relevance tohoto přístupu pro sémiotický pojem sémioze.
The paper aims on the model of representational redescription by Annette Karmiloff-Smith in the context of cognitive developmental psychology and psychological approaches to meaning. Arguments against domain-general theories of development (like Piaget's or Bruner's) are based on this model. Possible relevance of the presented approach to semiotic concept of semiosis is discussed.