Psychologická intervence bez osobní účasti klienta

Název: Psychologická intervence bez osobní účasti klienta
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [77]-84
Rozsah
[77]-84
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Moderní doba přináší často absenci bezprostředního fyzického kontaktu psychologa a klienta. Jedná se hlavně o psychologickou intervenci prostřednictvím telefonu, masových sdělovacích prostředků a internetu. Je pojednáno o charakteristikách, možnostech a mezích "distanční" komunikace a intervence. Je konstatována absence pravidel psychologického působení v etických kodexech řady zemí.
Note
Předneseno ve zkrácené formě na 27. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci v Trenčianských Teplicích 2009.