Kognitivní analýza a interpretace, aneb, Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí?

Název: Kognitivní analýza a interpretace, aneb, Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí?
Zdrojový dokument: Sacra. 2010, roč. 8, č. 1, s. 46-61
Rozsah
46-61
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Recent development in Cognitive sciences shows that quantitative behavioral methods of research are insufficient in description and explanation of some aspects of mind, especially of the most intriguing ones as is will or consciousness. Yet introspection or phenomenological description of mental phenomena do not lead to heuristic results either. This brings in new theories and approaches into play that try to gain new insights by using different methods. These new ways put together both methods of Cognitive sciences and well known sociological, phenomenological etc. approaches. Will this connection succeed and overcome basic obstacles in our pursuit of knowledge about mental states? Will they show us the way how to get around these problems?
Note
Stať vznikla s finanční podporou grantového fondu děkana Filozofické fakulty MU pro rok 2009.
Reference
[1] Baars, B. J. 1996. "Understanding Subjectivity: Global Workspace Theory and the Resurrection of the Observing Self." Journal of Consciousness Studies 3, 211–216.

[2] Baars, Bernard J. – Banks, William P. – Newman, James B.(ed.), 2003. Essentials Sources in the Scientific Study of Consciousness, Mass.: MIT Press.

[3] Cohen, J., 2006. "Understandings of Attention and Cognitive Control from Cognitive Neuroscience", in: A. Harrington – A. Zajonc (ed.), The Dalai Lama at MIT, London: Harvard University Press.

[4] Dennett, D. 1991. Consciousness Explained. Little: Brown and Company.

[5] Dennett, D. 1998. Brainchildren: Esseys on Designing Minds, Cambridge, MA: MIT Press, A Bradford Book.

[6] Dennet, D. 2001. The Fantasy of First-Person Science. Nicod lectures. Third draft. March1, http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/chalmersdeb3dft.htm [15:48,22.3.2009].

[7] Dennett, D. 2004. Druhy myslí, K pochopení vědomí, Praha: Academia.

[8] Depraz, N. – Varela, F. – Vermesch, P. 1999. "The Gestore of Awareness. An account of its structural dynamics", in: Velmans (Ed.), Investigating Phenomenal Consciousness. Amsterdam: Benjamin Publisher.

[9] de Charms, Ch. 1997. Two Views of Mind, Abhidarma and Brain Science, New York: Snow Lion Publications.

[10] Gáliková S. – Gál E. (eds), 2003. Antológia filozofie mysle, Bratislava: Kalligram.

[11] Goleman, D. 2001. Meditující mysl, Typy meditační zkušenosti, Praha: Triton.

[12] Gyatso, G. K. 1995. Ocean of Nectar. Wisdom and Compassion in Mahayana Buddhism, London: Tharpa Publication.

[13] Hameroff, S. R.– Kaszniak A. W.– Chalmers D. J. (ed.) 1999. Toward a Science of Consciousness III. Cambridge: The MIT Press.

[14] Harrington A. – Zajonc A. (ed.) 2006. The Dalai Lama at MIT, London: Harvard University Press.

[15] Chalmers, D. J., 1995. "Facing Up to the Problem of Consciousness", Journal of Consciousness Studies., 2(3): 200–219.

[16] Kotherová, S., 2008. Světlo v oceánu: Kognitivní analýza vybraných aspektů meditačních technik v mahájánovém buddhismu, magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

[17] Metzinger, T., 2003. Being No One, The Self-Model Theory of Subjectivity, London: MIT Press.

[18] Mikulec, J. 2008. Informace, vědomí a meze fyzikalizmu, bakalářská diplomová práce, nepublikovaný rukopis. Brno: Masarykova univerzita.

[19] Nagel, T. 1974. What is it to be a bat? Philosophical Review 83: 435–450. in: S. Gáliková a E. Gál (eds), Antológia filozofie mysle, Bratislava: Kalligram 2003, 399–412.

[20] Noë, A. 2002. Is the Visual World a Grand Illusion?, Charlottesville: Imprint Academic.

[21] Overgaard, M., 2004. "On naturalising phenomenology", in: Phenomenology and the Cognitive Science 3: 365–379. | DOI 10.1023/B:PHEN.0000048939.62282.a4

[22] Petrů M. 2008. Fyziologie mysli. Praha: Triton.

[23] Petitot, J. – Varela, F. J. – Pachoud, B. – Roy, J. (eds.) 1999. Naturalizing Phenomenology, Stanford: Stanford University Press.

[24] Rybárová, D., 2005. "Dve tradície skúmania vedomia: Západná veda a buddhizmus", Kritika a Kontext, 3/31.

[25] Searle, J. 1997. The mystery of Consciousness. Granta Books.

[26] Shear, J. – Jevning, R. 2002. "Pure Consciousness: Scientific Exploration of Meditation Techniques." In: F. Varela – J. Shear (ed.), The View from Within. First- Person Approaches to the Study of Consciousness. Thorverton: Imprint Academic.

[27] Sørensen, J. 2005. "Religion in Mind. A Review Article of the Cognitive Science of Religion" Numen 4, 465–494. | DOI 10.1163/156852705775219974

[28] Sternberg, R. J., 2002. Kognitivní psychologie, Praha: Portál.

[29] Symons, J. 2004. Dennett, Bratislava: Albert Marenčín-Vydavateľstvo PT.

[30] Špok D., 2004. "Současná pojetí vztahu mezi pozorností a vědomím", in: Československá psychologie, ročník XLV III/ číslo 1.

[31] Švancara, J. 1994. Úvod do kognitivní psychologie. Brno: Masarykova Univerzita.

[32] Taves A. 2009. Religious Experience Reconsidered, Princeton – Oxford: Princeton University Press.

[33] Thagard, P. 2001. Úvod do kognitivní vědy: Mysl a myšlení. Praha: Portál.

[34] Varela, F. J., 1996. "Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem", Journal of Consciousness Studies, 3.

[35] Varela, F. J. – Thomson, E. – Rosch, E. 1993. The Embodied Mind, Cognitive Science and Human Experience. London: MIT Press.

[36] Varela, F. J. 1996. "Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem." Journal of Consciousness Studies 3, 330–349.

[37] Varela, F. J. (ed.) 1997. Sleeping, Dreaming, and Dying: An Exploration of Consciousness with The Dalai Lama. Boston: Wisdom Publication.

[38] Zahavi, D., 2004. "Phenomelogy and the project of naturalization", Phenomenology and the Cognitive Science 3: 331–347. | DOI 10.1023/B:PHEN.0000048935.94012.4e