Jak zkoumat meditaci? Co například kognitivní věda?

Název: Jak zkoumat meditaci? Co například kognitivní věda?
Zdrojový dokument: Sacra. 2008, roč. 6, č. 2, s. 85-97
Rozsah
85-97
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Andresen, J. (ed.) 2001. Religion in Mind: Cognitive Perspectives on Religious Beliefs, Ritual, and Experience. Cambridge: University Press.

[2] Andresen, J. – Forman, R. K. C. 2000. "Methodological Pluralism in the Study of Religion. How the Study of Consciousness and Mapping Spiritual Experiences Can Reshape Religious Methodology." Journal of Consciousness Studies 11–12, 7–14.

[3] Baars, B. J. 1996. "Understanding Subjectivity: Global Workspace Theory and the Resurrection of the Observing Self." Journal of Consciousness Studies 3, 211–216.

[4] Boyer, P. 2001. Religion Explained: The Human Instincts That Fashion Gods, Spirits and Ancestors. London: Vintage.

[5] Deikman, A. J. 1996. "I= Awareness." Journal of Consciousness Studies 4, 350–356.

[6] Donaldson, M. 1991. Human Minds: An Exploratio. London: Penguin Books.

[7] Dušek, P. P. 2008. "Jak zkoumat meditaci: Empirický výzkum autoregulačních a sebevýchovných postupů." Dingir 1, 5–8.

[8] Forman, R. K. C. 1998. "What Does Mysticism Have To Teach Us About Consciousness?" Journal of Consciousness Studies 2, 185–201.

[9] Hubina, M. 2004. Vedomie jako oceán: Filozofia a meditácia v indickom buddhizme. Bratislava: Chronos.

[10] de Charms, Ch. 1997. Two Views of Mind: Abhidarma and Brain Science. New York: Snow Lion Publications.

[11] Kotherová, S. 2008. Světlo v oceánu: Kognitivní analýza vybraných aspektů meditačních technik v mahájánovém buddhismu, magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

[12] Koukolík, F. 2003. Já: O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum.

[13] Metzinger, T. 2003. Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity. London: MIT Press.

[14] Pyysiäinen, I. 2001. How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden – Boston – Köln: Brill.

[15] Pyysiäinen, I. 2004. Magic, Miracles, and Religion: A Scientist's Perspective. Oxford: Altamira Press.

[16] Rosch, E. 2002. "How Do I Know Thee? Let Me Count the Ways: Meditation and Basic Cognitive Processes." Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies 4, 33–55.

[17] Rybárová, D. 2005. "Dve tradície skúmania vedomia: Západná veda a buddhizmus." Kritika a Kontext 31, 61–67.

[18] Shear, J. – Jevning, R. 2002. "Pure Consciousness: Scientific Exploration of Meditation Techniques." In: F. Varela – J. Shear (ed.), The View from Within. First- Person Approaches to the Study of Consciousness. Thorverton: Imprint Academic.

[19] Sörensen, J. 2005. "Religion in Mind. A Review Article of the Cognitive Science of Religion." Numen 4, 465–494. | DOI 10.1163/156852705775219974

[20] Sternberg, R. J. 2002. Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

[21] Stettler, R. 2005. "Creating a Sense of Common Ground Between the Mind in Experience and the Mind in Science." (http://www.neugalu.ch/pdf/paper_2_science_experience.pdf12.3.2008).

[22] Švancara, J. 1994. Úvod do kognitivní psychologie. Brno: Masarykova Univerzita.

[23] Thagard, P. 2001. Úvod do kognitivní vědy: Mysl a myšlení. Praha: Portál.

[24] Varela, F. J. 1996. "Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem." Journal of Consciousness Studies 3, 330–349.

[25] Varela, F. J. (ed.) 1997. Sleeping, Dreaming, and Dying: An Exploration of Consciousness with The Dalai Lama. Boston: Wisdom Publication.

[26] Varela, F. J. – Thomson, E. – Rosch, E. 1993. The Embodied Mind, Cognitive Science and Human Experience. London: MIT Press.

[27] Wallace, B. A. 2006. "Vacuum States of Consciousness: A Tibetan Buddhist View". In: Nauryal, D. K. (ed.), Buddhist Thought and Applied Psychology: Transcending the Boundaries. London: Routledge-Curzon, 112–121