Sabat čarodějnic: středověká koncepce sabatu a čarodějnického mýtu

Název: Sabat čarodějnic: středověká koncepce sabatu a čarodějnického mýtu
Variantní název:
  • Witches' Sabbath: the Middle Ages conception of the Sabbath and the witches' myth
Zdrojový dokument: Sacra. 2017, roč. 15, č. 1, s. 34-44
Rozsah
34-44
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This text deals with the concept of the Sabbath as it was constructed by demonologists in the late Middle Ages which was closely related to the persecution of witches in this period. The inspiration for this text was the work of Carlo Ginzburg, which is compared with the works of other authors such as Muchembled, Behringer, Di Nola, and others. Within the context of the Sabbath, one must account for the period's conception of the devil and the woman, and how this concept is reflected in the myth of the Sabbath.
Reference
[1] Heinrich Kramer, Kladivo na čarodějnice. Přel. J. Lenková (2006). Praha: Levné knihy.

[2] Bailey, M. D. (2003). Battling Demons – Witchcraft, Heresy, and Reform in the Late Middle Ages. University Park: The Pennsylvania State University Press.

[3] Behringer, W. (2016). Čarodějnictví: Globální historie. Brno: XYZ.

[4] Breuers, D. (2008). Ve jménu ďábla: Trochu jiná historie čarodějnic a jejich pronásledování. Praha: Brána.

[5] Brooke, Ch. (2006). Evropa středověku v letech 962–1154. Praha: Vyšehrad.

[6] Di Nola, A. M. (1998). Ďábel a podoby zla v historii lidstva. Praha: VOLVOX GLOBATOR.

[7] Ginzburg, C. (2003). Noční příběh. Praha: Argo.

[8] Golden, R. M. (2006). Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. Santa Barbara: ABC-CLIO.

[9] Graves, R. (2004). Řecké mýty. Praha: Levné knihy.

[10] Hutton, R. E. (2015). The wild Hunt and the Witches' Sabbath. Bristol: University of Bristol

[11] Kieckhefer, R. (1992). Ecstasies: the Witches' Sabbath by Carlo Ginzburg. The American Historical Review, 97(3), 837–838. | DOI 10.2307/2164808

[12] Kors, A. Ch. (2000). Witchcraft in Europe, 400–1700: A Documentary History. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

[13] Muchembled, R. (1997). Magie a čarodějnictví v Evropě. Praha: VOLVOX GLOBATOR.

[14] Muchembled, R. (2003). Dějiny ďábla. Praha: Argo.

[15] Nakonečný, M. (2009). Lexikon magie. Praha: Argo.

[16] Pavlincová, H. & Horyna, B. (2003). Judaismus, Křesťanství, Islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

[17] Vlčková, J. (1999). Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri.