Studium religionistiky jako duchovní hledání

Název: Studium religionistiky jako duchovní hledání
Zdrojový dokument: Sacra. 2009, roč. 7, č. 2, s. 72-81
Rozsah
72-81
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The main thesis of this work is an argument that the Study of religions can be (for one part of students) an important component of their individual religious development. The paper is focused on individual religiosity/spirituality, model of religious market and actually religious situation in Czech Republic. On basis of market metaphor I can analyse relation between spiritual oriented students ("spiritual seekers"), which represent a side of religious demang in the market metaphor, and the study of religions, which represent a side of supply. Study of this discipline, which is accredited by secular state, can represent one of the opportunity how to assemble a personal religious "bricolage".
Reference
[1] Finke, R. 1997. "The Consequences of Religious Competition: Supply-side Explanations for Religious Change." In: Young, L. A. (ed.), Rational Choice Theory and Religion. Summary and Assessment. New York: Routledge.

[2] Halík, T. 2005. O ateismu, pochybnostech a víře. [online] [aktuální k 2009-12-07]. Dokument dostupný z www http://www.halik.cz/clanky/o_ateismu_pochybnostech_vire.php

[3] Hamplová, D. 2000. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti: Mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme). Praha: Sociologický ústav AV ČR.

[4] Heelas, P. – Woodhead, L. 2005. The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell Publishing.

[5] Heller, J. – Mrázek, M. 2004. Nástin religionistiky. Praha: Kalich.

[6] Hervieu-Léger, D. 1998. "The transmission and formation of socioreligious identities in modernity". In: International sociology 13/2: 213–228.

[7] Hervieu-Léger, D. 1999. "Religion as memory: Reference to tradition and the constitution of a heritage of belief in modern societies." In: Platvoet, J. G., Molendijk, A. L. (eds.), The Pragmatics of Defining Religion. Contexts, Concepts and Contests. Leiden: Brill.

[8] Horyna, B. 1994. Úvod do religionistiky. Praha: Oikúméne.

[9] Iannacone, L. R. 1997. Rational Choice: Framework for the Scientific Study of Religion. [online] [aktuální k 2009-05-24]. Dokument dostupný z www:http://www.religionomics.com/old/erel/S2-Archives/Iannaccone%20-20Framework-D.pdf.

[10] Luckmann, T. 1967. Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York: The Macmillan Company.

[11] Lužný, D. – Navrátilová, J. 2001. Náboženství a sekularizace v České republice: Religion and Secularization in the Czech Republic. [online] [aktuální k 2009-12-02]. Dokument dostupný z www: http://snem.cirkev.cz/download/Luzny.htm.

[12] Nešpor, Z. R. et al. 2004. Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

[13] Nešpor, Z. R. – Lužný, D. 2007. Sociologie náboženství. Praha: Portál.

[14] Nešpor, Z. R. – Václavík, D. et al. 2008. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).