Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii

Název: Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii
Zdrojový dokument: Kákošová, Zuzana. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenková, Anna (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 107-115
Rozsah
107-115
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Štúdia prináša pohľad na poéziu slovenských humanistov, ktorí žili a tvorili v českom literárnom a kultúrnom prostredí. Sústreďuje sa na tematizáciu českých a pražských motívov v poézii Martina Rakovského, Juraja Koppaya Daniela Basilia.
The paper brings a view on the poetry of Slovak Humanists who lived and worked in Czech literary and cultural environment. It focuses on Czech and Prague motifs in the poetry of Martin Rakovský, Juraj Koppay a Daniel Basilius.