Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach

Název: Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach
Variantní název:
  • Glasperlen aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Dolní Věstonice
Zdrojový dokument: Staššíková-Štukovská, Danica; Ungerman, Šimon. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 136-149
Rozsah
136-149
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Na známom včasnostredovekom pohrebisku v Dolních Věstoniciach-Na pískách (koniec 8. storočia až polovica 11. storočia) tvorili sklené koráliky značnú časť ozdôb z detských a ženských hrobov. Koráliky môžeme rozdeliť do niekoľkých typov, z ktorých sú v predkladanej práci analyzované nasledujúce: olivovité hladké, olivovité pozdĺžne členené, koráliky v tvare melónového zrnka, priečne členené, drobné, malé a viacfarebné. Niektoré z týchto typov sú pre pohrebisko veľmi charakteristické a vyskytujú sa tu omnoho častejšie ako na iných súdobých pohrebiskách, iné typy – bežne známe z iných lokalít – sú tu naopak zastúpené relatívne málo. Vedľa týchto otázok je venovaná pozornosť aj technológii výroby jednotlivých typov korálikov a otázke pôvodu a miestnej výroby.