Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času?

Název: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času?
Variantní název:
  • Die geophysikalische Untersuchung frühmittelalterlicher Siedlungen – ein Beitrag für die Archäologie oder Zeitverschwendung?
Autor: Milo, Peter
Zdrojový dokument: Milo, Peter. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 38-53
Rozsah
38-53
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Príspevok sa zaoberá interpretačnými možnosťami plánov geofyzikálnych meraní na sídliskových lokalitách z obdobia včasného stredoveku. Stručne sú zhrnuté doterašie výsledky bádania danej problematiky a prezentované výsledky z najnovších geomagnetických meraní. Sídliskové objekty, kroré boli vystavené účinkom ohňa a mnohé zahĺbené sídliskové objekty sa dajú geofyzikálnymi metódami lokalizovať hlavne vďaka prítomnosti magnetotaktických baktérií a ferimagnetických minerálov. Niektoré magnetické anomálie možno vďaka ich tvaru a intenzite priradiť priamo k určitým typom archeologických objektov. Na magnetograme zo sídliska v Lukáčovciach sa dá určiť počet, veľkosť a orientácia jednotlivých zahĺbených chát, ako aj ďalších štruktúr. Sídlisko z Čakajoviec je príkladom prospekcie, ktorá nepriniesla očakávané výsledky.