Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad)

Název: Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad)
Variantní název:
  • Animal osteological material from Skály Castle (upper castle)
  • Osteologisches Material tierischer Herkunft von der Burg Skály (Obere Burg)
Zdrojový dokument: Nývltová Fišáková, Miriam. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 47-57
Rozsah
47-57
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Studován byl osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad) datovaný do první poloviny 15. století. Nad jinými druhy zvířat výrazně převažuje hovězí dobytek. Složení kostí ukazuje, že dobytek byl rozbourán jinde a na horní hrad se dostaly jen určité části těla, které byly dále zpracovány. Věk zabitých dobytčat se pohybuje převážně v porážkovém věku (1,5 až 3,5 roku). Tato skutečnost by mohla ukazovat na stálý zdroj rozbouraných dobytčat a na jinou hospodářskou politiku, než byla například na hradě v Lelekovicích.
Osteological material from Skály Castle (upper castle), dated to the first half of the 15th century, has been analysed. Beef cattle clearly predominated over other kinds of livestock. The excavated bones show that the cattle had been slaughtered elsewhere and only certain parts (to be further processed) made it to the upper castle. The cattle were around typical slaughter age (1,5–3,5 years). This indicates that there may well have been a steady source of cattle and a different economic policy than that at, for example, Lelekovice Castle.