Poetika Chagallových veršů

Název: Poetika Chagallových veršů
Variantní název:
  • The poetics of Chagall's poetry
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1, s. [41]-52
Rozsah
[41]-52
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Stať se zabývá analýzou Chagallovy poezie, jež byla psána jak v jazyce jidiš, tak rusky. Originály rusky psaných veršů se však ztratily. Čtenář a překladatel neznalý jazyka jidiš má k dispozici ruské a francouzské překlady. Může mu pomoci rovněž ikonografie Chagallových obrazů, blízká poetice jeho veršů tvořících lyrický deník. Interpretace Chagallovy poezie je dokumentována jak citacemi veršů v originále, tak prvními českými překlady z pera D. Kšicové.
The present paper analyses Marc Chagall's poems which were written either in Yiddish, or in Russian. The Russian originals were lost. The reader and the translator who doesn't know Yiddish can use the Russian and the French translations. Also the iconography of Chagall's paintings that is very close to the poetics of his poetry - a sort of lyrical diary - can help in the process of the interpretation and even of the translation of Chagall's poems. The interpretation of Chagall's poetry is documented by quotations from the original and from the first Czech translations of Chagall's poetry made by D. Ksicova.
Reference
[1] ADÉMA, Pierre Marcel. Guillaume Apollinaire. Praha: Čs. spisovatel, 1981.

[2] Apollinaire známý a neznámý. Výbor z básnického díla. Praha: Odeon, 1981.

[3] APOLLINAIRE, Guillaume. Calligrammes. Paris: Librarie Gallimard, 1913–1916.

[4] CHAGALL, Marc. Můj život. Přel. Adolf a Helena Kroupovi. Praha: 1969.

[5] CHAGALL, Marc. Meisterwerke 1908–1922. Wien : Deutscher Kunstverlag, 2006.

[6] CHAGALL, Marc. Poèmes. Genève: 1975.

[7] KŠICOVÁ, Danuše. Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

[8] Kšicová , D. Chagallovo básnické vidění světa. Literární noviny, 16. 7. 2007, č. 29, s. 7.

[9] POPOVIČ, Anton. Poetika umeleckého prekladu. Proces a text. Bratislava: Tatran, 1971.

[10] RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993.

[11] ŠAGAL, Mark. Angel nad kryšami. Přel. a ed. L. Berinskij. Moskva: Sovremennik, 1989.

[12] ŠAGAL, Mark. Moja žizň. Moskva: Ellis lak, 1994.

[13] ŠAGAL, Mark. Vozvraščenije mastera. Po materialam vystavki v Moskve K 100-letiju so dnja roždenija chudožnika. Moskva: Sovetskij chudožnik, 1988.

[14] VOZNESENSKIJ, Andrej. Gala-retrospektiva Chagalla. In: Šagal. Vozvraščenije mastera. Moskva: Sovetskij chudožnik, 1988.