Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums

Název: Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums
Contributor
Tichá, E. (překladatel)
Tichý, Rudolf (překladatel)
Zdrojový dokument: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 20-23
Rozsah
20-23
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence