Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum

Název: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum
Vydavatel
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Vydáváno: 2007-dosud
Popis
Edice vydávaná Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.
Series published by the Institute of Archaeology and Museology at Masaryk University, Brno.