Literárna veda a globalizácia kultúry : literárna história ako funkčná metóda výskumu dejín regiónu, regionalistika ako súčasť dialógu literatur

Název: Literárna veda a globalizácia kultúry : literárna história ako funkčná metóda výskumu dejín regiónu, regionalistika ako súčasť dialógu literatur
Variantní název:
  • Literary criticism and globalization of culture
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. [131]-143
Rozsah
[131]-143
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V priereze odbornej literatúry sa sledujú tie tituly z literárnovedného výskumu, ktoré si všímajú problém regiónu v kultúre, dopĺňajú "biele miesta" vo výskume literárneho vedca, venujú sa problému genézy slovanskej kultúry, románu a otázky poetiky i historického kontextu umeleckého textu v slavistickom a medziliterárnom kontexte.
Within the cross-section of professional literature these works are being followed from the point of literary research in which the author pays attention to the problems of the genesis in Slavonic cultures, to the novel and the questions of poetics as well as to the whole historical context of professional texts in Slavonic and interliterary context.