Žánr chick lit v současné ukrajinské literatuře pro ženy

Název: Žánr chick lit v současné ukrajinské literatuře pro ženy
Variantní název:
  • Chick lit genre in contemporary Ukrainian literature for women
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 75-87
Rozsah
75-87
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek Žánr chick lit v současné ukrajinské literatuře pro ženy se zabývá genezí tohoto poněkud nového žánru populární ženské literatury a reflektuje situaci jeho zrodu (od titulu antologie americké ženské povídky – Chick Lit Postfeminist Fiction, kde byl termín poprvé písemně zaznamenán, k žánrovému prototextu – Deníku Bridget Jonesové, 1996), a zaměřující se na výskyt žánrových atributů v současné ukrajinské próze. Klíčová část stati vychází z analýzy vybrané populární ženské fikce ukrajinských autorek nového milénia, a to především z románů (novel) Svitlany Pyrkalo (Zelená Marharyta a Nemysli na červené) a Natalky Sňadanko (Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky), z hlediska rysů typických pro žánr chick lit a vztahu těchto literárních děl k feminismu a postfeminismu.
The present study concentrates its interest on the emergence of a new, modern literary genre of women's prose – the so-called chick lit, since its appearance in the middle nineties in English written popular literature (from the origination of the novel Bridget Jones's Diary in 1996) to the beginning of 2000s in Ukrainian literature written by women-authors, above all in novels of Natalka Sniadanko (The Passion Collection, or The Adventures and Misadventures of a Young Ukrainian Lady) and Svitlana Pyrkalo (Green Margarita and Don't Think About Red), while demonstrating occuring elements of the new genre and pointing out its evident symbiosis with postfeminist trends in contrast to feminism which is being taken as an outdated movement and ideology, no longer necessary in today's society.
Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Slavistická badatelská dílna číslo MUNI/A/0900/2019 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2020.
Reference
[1] FERRISS, Suzanne – YOUNG, Mallory: Chick Lit: The New Woman's Fiction. New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006.

[2] FILONENKO, Sofija: Koncepcija osobystosti žinky v ukrajinskij žinočij prozi 90-ch rokiv XX stolittja. Kyjiv, Nižyn: TOV Vydavnyctvo "Aspekt Polihraf", 2006.

[3] FILONENKO, Sofija: Masova literatura v Ukrajini: Dyskurs/gender/žanr. Doněck: Landon XXI, 2011.

[4] HARZEWSKI, Stephanie: Tradition and Displacement in the New Novel of Manners. In: Chick Lit: The New Woman's Fiction. Eds. Suzanne Ferriss – Mallory Young. New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006, s. 29–46.

[5] HARZEWSKI, Stephanie: Chick Lit and Postfeminism. Charlottesville: University of Virginia Press, 2011.

[6] IRVANEC, Oleksandr: Naščo šukaty červone u novomu romani Svitlany Pyrkalo. Ukrajina moloda, 9. září 2004. [online]. Dostupné z: https://umoloda.kyiv.ua/number/260/164/9283/.

[7] KRATOCHVIL, Aleksander: Pop-literatura: pokolinnja 90+. Krytyka. Kyjev: 2009, č. 5–6.

[8] KRUPKA, Myroslava: Chudožni versiji ljubovnych dram u sučasnomu prozovomu dyskursi (Romany O. Zabužko, I. Karpy, S. Pyrkalo). Kyjev: Slovo i čas, Literaturna krytyka, 2007, č. 7, s. 73–79.

[9] MAZZA, Cris: Who's Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre. In: Chick Lit: The New Woman's Fiction. Eds. Suzanne Ferriss – Mallory Young. New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006, s. 17–28.

[10] McROBBIE, Angela: The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change. London: Sage, 2009.

[11] MIßLER, Heike: The Cultural Politics of Chick Lit: Popular Fiction, Postfeminism, and Representation. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

[12] MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef: Encyklopedie literárních žánrů. Praha/Litomyšl: Paseka, 2004.

[13] PAVLYČKO, Solomija: Vyklyk stereotypam: Novi žinoči holosy v sučasnij ukrajinskij literaturi. In: Feminizm. Ed. Vira Ahejeva. Kyjiv: Vydavnyctvo Osnovy, 2002, s. 181–187.

[14] PYRKALO, Svitlana: Zelena Marharyta. 2000 [online]. Dostupné z: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pyrkalo_Svitlana/Zelena_Marharyta.pdf?PHPSESSID=dfa001b011407cb81ca92f4df755ee75.

[15] PYRKALO, Svitlana: Ne dumaj pro červone: Roman ne dlja molodšoho škilnoho viku. 2004 [online]. Dostupné z: http://maxima-library.org/knigi/year/b/213917. (paginace 1–158).

[16] RJABČENKO, Maryna: Elementy "čiklit" prozy v sučasnij ukrajinskij literaturi (na materiali tvoriv Natalky Sňadanko, Svitlany Pyrkalo). In: Slavjanskija litaratury u kanteksce susvetnaj. Minsk, 2011, s. 290–295.

[17] RJABČENKO, Maryna: Žanrova dyfuzija v sučasnij ukrajinskij prozi (na materiali tvoriv N. Sňadanko, M. Sokoljan, S. Pyrkalo). Literaturoznavči studiji, 2013, s. 279–284.

[18] SŇADANKO, Natalka: Kolekcija prystrastej, abo Pryhody molodoji ukrajinky. Charkiv: Folio, 2008.

[19] SŇADANKO, Natalka: Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky. Přel. Rita Kindlerová. Zlín: Kniha Zlín, 2011.