"Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu

Název: "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu
Variantní název:
  • The "Czech Prešeren": Slovenian reception of the Mácha cult
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. [163]-173
Rozsah
[163]-173
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek pojednává o slovinské recepci Karla Hynka Máchy od druhé poloviny 19. století dodnes. Zvláštní pozornost věnuje těm dimenzím, které souvisejí s kanonizací a kultem českého romantického básníka, rovněž i diskursivním strategiím, které Máchu do slovinského kulturního prostoru začleňují jako "českého Prešerna", slovinskému velikánovi pak dodávaly ekvivalentního národního básníka a kulturního světce bratrského slovanského národa.
This article treats the Slovenian reception of Karel Hynek Mácha from the second half of the nineteenth century till the present day. It places special focus on the dimensions connected to the canonization of the Czech Romantic poet (especially the so-called "Mácha cult"), and the discursive strategies that import Mácha to the Slovenian cultural field as the national poet and cultural saint of the brotherly Slavic nation – the "Czech Prešeren".
Reference
[1] [Anon.]: Slovanski popotnik. Kmetijske in rokodelske novice 16/30 (24. 7.). 238, 1858.

[2] [Anon.]: Karel Hynek Mácha. Dom in svet 20/3. 141–142, 1907.

[3] Borko, B.: K. H. Mácha in Prešeren. Jutro 17/65 (18. 3.). 7., 1936a.

[4] Borko, B.: Mácha in Prešeren. Jutro 17/92 (21. 4.). 7., 1936b.

[5] Borko, B.: Proslava 100letnice smrti K. H. Máche v Ljubljani. Jutro 17/103 (5. 5.). 7., 1936c.

[6] Borko, B.: Romanje na grob K. H. Máche. Jutro 17/133 (10. 6.). 4., 1936d.

[7] Borko, B.: Vtisi s pogreba pesnika K. H. Máche. Jutro 19/109 (12. 5.). 7., 1939

[8] Brouk, B.: Máchův kult. Ani labuť ani Lůna: Sborník k stému výročí smrti Karla Hynka Máchy. Ur. Vítězslav Nezval. Praha: Otto Jirsák, 1936, s. 77–81.

[9] Debeljak, T.: Maj. Mácha, Karel Hynek. Maj. Prevedel Tine Debeljak. Ilustriral Miha Maleš. Ljubljana: Bibliofilska založba, 1939, s. 11–15.

[10] Dović, M.: France Prešeren: A Conquest of the Slovene Parnassus. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. (Vol. 4.) Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2010, s. 97–109.

[11] Dović, M.: Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona. Primerjalna književnost 34/1, 2011, s. 147–163.

[12] Dović, M.: Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov. Primerjalna književnost 35.3., 2012.

[13] Foerstner, V.: Češka književnost. Ljubljanski zvon 15/7, 1895, s. 453–454.

[14] Helgason, J. K.: Relics and Rituals: The Canonization of Cultural 'Saints' from a Social Perspective. Primerjalna književnost 34/1, 2011, s. 165–189.

[15] Hribar, I.: Novejša češka literatura. Ljubljanski zvon 1/5, 1881, s. 317–320.

[16] Ilešič, F.: Češki pesnik Mácha v Prešernovem krožku v Ljubljani. Slovan 9/1, 1911, s. 7–8.

[17] Juvan, M.: Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih: Prešeren in Hallgrímsson. Primerjalna književnost 34/1, 2011, s. 119–126.

[18] Kidrič, F.: Prešeren II. Biografija 1800–1838. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1939.

[19] Lah, I.: Maj. Ljubljanski zvon 25/6, 1905, s. 367–374.

[20] Lah, I.: Maj in njega pesnik K. H. Mácha. Ilešič, Fran (ur.). Slovanski spomini in jubileji. Ljubljana: Slovenska matica, 1911, s. 63–69.

[21] Lah, I.: Pregled češke literature. Češka antologija. Ur. Ivan Lah. Ljubljana: Slovenska matica, 1922, s. 1–77.

[22] Levec, F.: Prilogi k Preširnovemu životopisu. Ljubljanski zvon 2/2. 1882, s. 110–113.

[23] Mácha, K. H.: Maj. Prevedel Ivan Lah. Ilešič, Fran (ur.). Slovanski spomini in jubileji. Ljubljana: Slovenska matica, 1911, s. 42–62.

[24] Mácha, K. H.: Maj. Prevedel Tine Debeljak. Ilustriral Miha Maleš. Ljubljana: Bibliofilska založba, 1939.

[25] Mácha, K. H.: Mácha. Prevedel Dušan Ludvik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

[26] Mácha, K. H.: Prózy. Ur. Zdeněk Hrbata in Martin Procházka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

[27] Moravec, D.: Vezi med slovensko in češko dramo. Ljubljana: Slovenska matica, 1963.

[28] Pynsent, R. B.: Mácha, the Czech National Poet. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. (Vol. 4.) Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2010, s. 56–85.

[29] Quinault, R.: The Cult of the Centenary, c. 1784–1914. Historical Research 71/176. 1998, s. 303–323.

[30] Stritar, J.: Preširnove poezije. Pesmi Franceta Preširna. Ljubljana: Wagner, 1866.

[31] Sušnik, A.: Sirotám přibramským. Dom in svet 5/10., 1892, s. 479.

[32] Škerlj, B.: K. H. Mácha v antropološki luči. Jutro 19/125 (2. 6.). 7., 1939.

[33] Vašák, P.: Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy. Praha: Akropolis, 2007.

[34] Vinkler, Jonatan: Posnemovalci, zavezniki in tekmeci. Češko-slovenski in slovensko-češki kulturni stiki v 19. stoletju. Koper: Annales, 2006.

[35] Vošnjak, J.: Za Prešernov spomenik. Ljubljanski zvon 20/2., 1900, s. 136.

[36] Zupan, V.: Thon Jan, Karla Hynka Máchy cesta do Italie. Ljubljanski zvon 31/3., 1911, s. 163–164.