E. M. Forster in margine ruského románu a několik dalších souvislostí

Název: E. M. Forster in margine ruského románu a několik dalších souvislostí
Variantní název:
  • E. M. Forster in margine on Russian novel and a few other facts
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 83-93
Rozsah
83-93
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie se zabývá literárněkritickou prací anglického spisovatele a teoretika Edwarda Morgana Forstera (1879–1970) Aspects of the Novel (Aspekty románu, 1927). Nejde přitom o první teoretickou práci o románu. Forsterova práce se váže k počátku 20. století, vzniká v čase, když už bylo několik teoretických prací o románu známých; na druhou stranu zejména počátek 20. století byl obdobím přehodnocování dosavadních poznatků v literární vědě i v samotné teorii románu. Autorka se ve Forsterově práci zaměřuje především na souvislosti s ruskou literaturou, konkrétně s romány L. N. Tolstého (Vojna a mír) a F. M. Dostojevského (Bratři Karamazovovi); ale také na teoretické vymezení románu, postavy a na polemiku s literárními vědci.
The present paper deals with the theoretical work Aspects of the Novel (1927) written by English writer and literary critic E. M. Forster (1879–1970). It is not the first theoretical work about the genre of the novel. Forster's work was created at the beginning of the 20th century when some theoretical works about the genre of the – novel were known, but, on the other hand, the beginning of the 20th century was the time when it came to reassessment of former methods and attitudes to a literary work, and also to the theory of the novel. The author of the paper focuses on connections with Russian literature, concretely with novels by L. N. Tolstoy (War and Peace) and F. M. Dostoyevsky (Brothers Karamazov), but also on definition of the novel, characters and polemics with other critics.
Reference
[1] BACHTIN, M. M.: Problémy poetiky románu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1973.

[2] ČERVEŇÁK, Andrej: Zázračno literatúry I. Ruská klasika. Nitra: Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1994.

[3] FORSTER, Edward Morgan: Aspekty románu. Bratislava: Tatran, 1971.

[4] FORSTER, Edward Morgan: Aspects of the Novel. Harmondsworth: Penguin, 1976.

[5] FORSTER, Edward Morgan: The Creator as a Critic. In: The Creator as a Critic and Other Writings by E. M. Forster. Edited by Jeffrey M. Heath. Toronto: Dundurn Press, 2008, s. 64–107.

[6] FORSTER, Edward Morgan: The Brothers Karamazov and Bhakti. In: The Creator as a Critic and Other Writings by E. M. Forster. Edited by Jeffrey M. Heath. Toronto: Dundurn Press, 2008, s. 255–258.

[7] FOŘT, Bohumil: Literární postava. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.

[8] HRABÁK, Josef: Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1973.

[9] LUBBOCK, Percy: The Craft of Fiction. London: Jonathan Cape, 1966.

[10] MUIR, Edwin: The Structure of the Novel. London: The Hogharth Press, 1946.

[11] POSPÍŠIL, Ivo: Rozpětí žánru. Brno: SPRINT-PRINT, 1992.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[13] POSPÍŠIL, Ivo: Literární postava jako "zašité nůžky" literární vědy. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, X 4, 2001, s. 51–57.

[14] POSPÍŠIL, Ivo: Proti proudu. Studie o N. S. Leskovovi. Brno: SPRINT-PRINT, 1992.

[15] POSPÍŠIL, Ivo: Ruská literatura z pozice charakterologie. In: Novaja rusistika 5, 2012, č. 1, s. 73–82.

[16] ŠIMEČKOVÁ, Eva: Pokus E. M. Forstera o teóriu románu. In: FORSTER, E. M.: Aspekty románu. Bra-tislava: Tatran, 1971, s. 11–25.

[17] ŠKLOVSKIJ, Viktor: Teória prózy. Bratislava: Tatran, 1971.