Йозеф Добровский и современная фразеология

Název: Йозеф Добровский и современная фразеология
Transliterovaný název
Jozef Dobrovskij i sovremennaja frazeologija
Variantní název:
  • Josef Dobrovský and contemporary phraseology
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [95]-100
Rozsah
[95]-100
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je věnován dílu Josefa Dobrovského Českých přísloví sbírka (1804). Jednotky Slovníku jsou srovnány s aktuálními českými příslovími. Bylo zjištěno, že pouze 8–11 % přísloví uvedených Dobrovským patří k jednotkám rozšířeným v současné češtině. Jsou uvedeny rozdíly v přístupu k příslovím. Autorka popisuje změny ve formě a sémantice přísloví a určuje důvody těchto změn.
The paper analyses Dictionary of Czech proverbs written by Josef Dobrovský (1804). The proverbs are compared with contemporary Czech proverbs. It was found out, that only 8–11% of proverbs fixed in Dictionary of Czech proverbs belong to frequent proverbs in contemporary Czech. The access to proverbs was different too. The author describes changes of the form and semantic of proverbs and shows courses of the changes.
Reference
[1] Мокиенко, В. М. – Никитина, Т. Г. – Николаева, Е. К., Большой словарь русских пословиц, Москва 2010

[2] ČB 1571 – ČB 1970 – Červenka, M. – Blahoslav, J., Česká přísloví, Praha 1970

[3] BS – Bittnerová, D. – Schindler, F., Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, Praha 1997

[4] Fl – Flajšhans, V., Česká přísloví. D. I. Přísloví staročeská. 1. pol. A–N. Praha, 1911

[5] Fl – Flajšhans, V., Česká přísloví. D. I. Přísloví staročeská.; 2. pol. O–Ž, Praha 1913

[6] Chvojka, M. – Skála, J., Malý slovník jednotek měření, Praha 1982

[7] Jungmann, J., Slovník česko-německý. D. I–V. Praha 1989–1990

[8] Komenský, J. A., Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům, Praha 1901

[9] Machek, V., Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1971

[10] Zaorálek, J., Lidová rčení, Praha 1947