Sňatky z rozumu Vladimíra Neffa

Název: Sňatky z rozumu Vladimíra Neffa
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 1, s. [63]-70
Rozsah
[63]-70
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Stěžejními kompozičními principy Neffových Sňatků z rozumu jsou princip konfrontační a barevný. Vedle nich se na výstavbě románu podílejí historická složka, prospekce, romantická rekvizita, středová kapitola, paralelní scéna, mortální finále a rámující postava. V závěru stati je Neffův román zasazen do prozaického kontextu českého a slovenského.
The main composition principles of Marriages of Convenience by Neff are the principle of confrontation and that of colour. Basides these principles, the composition of the novel is made of historical component, prospection, romantic prop, central chapter, parallel scene, mortal finale and framing figure. In the end of the treatise, Neff's novel is put into the context of the Czech and Slovak prose writing.