Фразеологизми с копмоненти шапка и видове шапки (върху материал от български и словашки език)

Název: Фразеологизми с копмоненти шапка и видове шапки (върху материал от български и словашки език)
Variantní název
Frazeologizmi s kopmonenti šapka i vidove šapki (vărchu material ot bălgarski i slovaški ezik)
Phraseologisms with components hat and type of hats (on materials from Bulgarian and Slovak)
Zdrojový dokument: Konstantinova, Daniela. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Krejčí, Pavel (Editor); Krejčová, Elena (Editor). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 94-99
Rozsah
94-99
Typ
Kapitola
Jazyk
bulharsky
Description
The study examines some Bulgarian and Slovak phraseologisms with components hat and various kinds of hats (Bulgarian: kalpak, kapa, fez; Slovak: čapica, čiapka, klobúk, širák, čepiec/čepček). Some conclusions about the national specifics of this element of clothing and about the semantic and figurativeness of these phraseologisms are drown.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence