Bohemistika

Název: Bohemistika
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 54-57
Rozsah
54-57
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence