Die Janua rerum des Comenius im Lichte neuer Handschriftenfunde

Název: Die Janua rerum des Comenius im Lichte neuer Handschriftenfunde
Zdrojový dokument: Ludvíkovský, Jaroslav. Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. Stiebitz, Ferdinand (editor); Hošek, Radislav (editor). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 239-250
Rozsah
239-250
Typ
Článek
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence