Les préfixes négation en latin leurs correspondants romans

Název: Les préfixes négation en latin leurs correspondants romans
Autor: Beneš, Pavel
Zdrojový dokument: Beneš, Pavel. Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. Stiebitz, Ferdinand (editor); Hošek, Radislav (editor). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 117-122
Rozsah
117-122
Typ
Článek
Jazyk
francouzsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence