Bárta, Stanislav

Varianty jmen:

Bárta, Stanislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Bárta, Stanislav. Diplomata pecuniaria : zur finanziellen Dimension von Urkunden. Studia historica Brunensia. 2023, roč. 70, č. 1, s. 5–6.

Článek
Bárta, Stanislav. Editorial. Studia historica Brunensia. 2023, roč. 70, č. 2, s. 5.

Článek
Bárta, Stanislav. Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 115–133.

Článek
Bárta, Stanislav. Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku II. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 5–7.

Článek
Bárta, Stanislav. Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 27–55.

Článek
Bárta, Stanislav. Jaroslav Schaller a historická topografie. Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 1, s. 5.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Jmenný a místní rejstřík. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 282–302.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Obsah. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 7–9.

Kapitola
Bárta, Stanislav. [Poděkování]. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 5–6.

Kapitola
Bárta, Stanislav; Němec, Jiří. Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 13–28.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Prameny a literatura. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 15–33.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Přílohy. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 143–267.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Seznam zkratek. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 280–281.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Soupis pramenů a literatury. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 268–279.

Kapitola
Bárta, Stanislav. The deeds of pledge of Sigismund of Luxembourg for the church estates (1420–1437) : summary. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 139–142.

Kapitola
Havel, Dalibor; Bárta, Stanislav. Ústav pomocných věd historických a archivnictví. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 124–129.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Úvod. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 11–14.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Václav Hrubý (1885–1933) : "Ctižádost objevovati nové světy". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 66–67.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 34–92.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Závěr. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 133–138.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Zikmundovy zástavní listiny na statky vybraných klášterů. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, s. 93–132.