Bartoš, Jaromír

Varianty jmen:

Bartoš, Jaromír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16.

Článek
Bartoš, Jaromír. Die kausale Deutung im alltäglichen Denken und ihre Beziehung zu der Praxis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 91–102.

Článek
Bartoš, Jaromír. Druhá mezinárodní konference redakčních kolektivů marxistických filosofických časopisů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, roč. 12, č. G7, s. 172–174.

Článek
Bartoš, Jaromír. [Filosofické stati sborníku společenskovědných kateder ČVUT: sborník kateder společenských věd na ČVUT]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, roč. 7, č. B5, s. 88–91.

Článek
Bartoš, Jaromír. K problému myšlenkové kompozice betlémské legendy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1972, roč. 21, č. B19, s. 111–128.

Článek
Bartoš, Jaromír. K šedesátinám profesora K. Ohnesorga. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 7–12.

Článek
Bartoš, Jaromír. Mezinárodní kongres "Antika a dnešek". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 131–132.

Článek
Bartoš, Jaromír. Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. 121–124.

Článek
Bartoš, Jaromír. Nový sovětský sborník o kategoriích dialektiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, roč. 6, č. G1, s. 158–162.

Článek
Bartoš, Jaromír; Gabriel, Jiří. [Patočka, Jan. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, roč. 15, č. B13, s. 73–74.

Článek
Bartoš, Jaromír. Pojem "náhoda" u Hegela a u zakladatelů marxismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, roč. 8, č. G3, s. 42–59.

Článek
Bartoš, Jaromír. Problém obecné charakteristiky kauzální interpretace pohybu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 33–43.

Článek
Bartoš, Jaromír. Soupis písemné pozůstalosti dr. Gustava Riedela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 139–140.

Článek
Bartoš, Jaromír. Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 117–124.

Článek
Bartoš, Jaromír. [Vorob'jev, Lev Valentinovič; Kaganov, Vsevolod Michajlovič; Furman, Aleksej Jevgen'jevič. Základné kategórie a zákony materialistickej dialektiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 186–187.

Článek
Bartoš, Jaromír. [Zelený, Jindřich. O logické struktuře Marxova Kapitálu: příspěvek ke zkoumání základních logických otázek současného marxismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 194–196.

Článek
Bartoš, Jaromír. Zur Methodologie einer entwicklungsgeschichtlichen Deutung der Kategorien der Dialektik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 135–151.