Прения о вере в эпоху митрополита Макария и церковная полемикa вокруг "Камня веры" Стефана Яворского

Název: Прения о вере в эпоху митрополита Макария и церковная полемикa вокруг "Камня веры" Стефана Яворского
Transliterovaný název
Prenija o vere v èpochu mitropolita Makarija i cerkovnaja polemika vokrug "Kamnja very" Stefana Javorskogo
Variantní název:
  • Debate over faith in the time of Macarij Metropolitan and the church polemic about the Stephan Javorsky's "Stone of Faith"
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. [33]-49
Rozsah
[33]-49
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article deals with two episodes from the history of the polemic debates over faith between Protestants and Orthodox in Russia.