Beneš, Jan

Varianty jmen:

Beneš, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Kapitola
Beneš, Jan. Analecta Stephana Zamosia a jeho vědomosti o římském vojsku v Dákii. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, s. 265–269.

Článek
Beneš, Jan. Antická problematika na XVII. celostátní archeologické konferenci v Bulharsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 345–346.

Článek
Beneš, Jan. Die römischen Auxiliarformationen im unteren Donauraum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, roč. 19, č. E15, s. 159–210.

Článek
Beneš, Jan. Několik poznámek k dislokaci římských auxilií v Dolním Podunají. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 154–158.

Článek
Beneš, Jan. [Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka; Šůla, Jaroslav. Nálezy římských mincí v Královéhradeckém museu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 235.

Článek
Beneš, Jan. Neznámé nálezy římských mincí z Loštic na severní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 187–191.

Článek
Beneš, Jan. [Ondrouch, Vojtěch. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 228–232.

Článek
Beneš, Jan. [Pająkowski, Włodzimierz. Starożytny Epir i jego mieszkańcy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 159–160.

Kapitola
Beneš, Jan. Problematika římské Dákie v Analektech humanisty Stephana Zamosia. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 98–105.

Článek
Beneš, Jan. Römische Münzen aus den letzten archäologischen Forschungen in der Gegend um Břeclav. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 119–127.

Článek
Beneš, Jan. [Sultov, Bogdan. Antični nachodki v Dolna Mizija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 160–161.

Článek
Beneš, Jan. Zwei Glossen zur Geschichte der römischen Legionen in unteren Donauraum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 241–246.