Bláha, Radek

Varianty jmen:

Bláha, Radek (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Bláha, Radek; Slavíková, Kateřina. Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 373–378.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 45–53.

Článek
Bláha, Radek. Hygiena ve středověkém a raně novověkém Hradci Králové. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 319–342.

Článek
Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 525–537.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 161–166.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 97–106.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice). Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 233–251.

Kapitola
Bláha, Radek. Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání). In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, s. 187–198.