Diplomatická produkcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v priereze jej existencie v rokoch 1921 až 1950

Název: Diplomatická produkcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v priereze jej existencie v rokoch 1921 až 1950
Variantní název:
  • Diplomatic production of the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava in the years 1921 to 1950
Autor: Valo, Ján
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 159-170
Rozsah
159-170
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study attempts to illustrate the document production of the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava in the significant first phase of its rich history in the years 1920 to 1950. In this period, Comenius University in Bratislava underwent a fundamental change - its de jure demise and the subsequent establishment of the Slovak University in Bratislava. Paradoxically, however, this only had a slight effect on the internal organization and it did not fundamentally change documentation practices at the faculty. The article focuses not only on the written production of the faculty, but, in relation to the legislation in force at the time, it clarifies the faculty's activities and the functioning of its governing bodies and their mutual relations and powers. The work is based on information that was drawn mainly from preserved archival materials, which are now stored in the permanent archival custody and administration of the Archives of Comenius University in Bratislava. We also drew on archive documents from the National Archive in Prague.
Note
Príspevok je výstupom v rámci vedeckého projektu Agentúry na podporu vedy výskumu č. APVV-16-0383: Historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) – komplexný pamäťový portál.