Březinová, Helena

Varianty jmen:

Březinová, Helena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23.

Kapitola
Březinová, Helena. Dějiny bádání o historickém vývoji textilní výroby. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 8–9.

Článek
Březinová, Helena. Helena Kadečková (14 August 1932 – 30 June 2018). Theatralia. 2019, roč. 22, č. 1, s. 137–140.

Kapitola
Březinová, Helena. Importované textilní výrobky. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 96–98.

Článek
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Voda, Petr. Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 459–475.

Kapitola
Březinová, Helena. Obrazová příloha. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 139–167.

Kapitola
Březinová, Helena. Obsah. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 5–6.

Článek
Březinová, Helena; Selmi Wallisová, Michaela. Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti – výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 179–191.

Kapitola
Březinová, Helena. Prameny a literatura. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 107–114.

Kapitola
Březinová, Helena. Přehled pramenů. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 10–18.

Kapitola
Březinová, Helena. Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, s. 191–197.

Kapitola
Březinová, Helena. Seznam vyobrazení. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 115–118.

Kapitola
Březinová, Helena. Slovník základních pojmů z textilní terminologie. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 105–106.

Článek
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Hlaváček, Petr. Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 471–492.

Kapitola
Březinová, Helena. Soupis archeologických nálezů dokládajících textilní výrobu na území Čech, Moravy a Slezska. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 19–61.

Kapitola
Březinová, Helena. Srovnání raně středověké a vrcholně středověké textilní produkce v českých zemích. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 99–101.

Kapitola
Březinová, Helena. Summary : Textile manufacture in the Czech Lands in the 13th-15th centuries: understanding textile production on the basis of archaeological finds. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 119–138.

Článek
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena. Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 643–652.

Článek
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 293–327.

Kapitola
Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 62–95.

Článek
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena. Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 299–313.

Kapitola
Březinová, Helena. Úvod. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 7.

Kapitola
Březinová, Helena. Závěrečné shrnutí. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, s. 102–104.