Dejmal, Miroslav

Varianty jmen:

Dejmal, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Hoch, Aleš; Dejmal, Miroslav. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 257–271.

Článek
Dejmal, Miroslav; Sedláčková, Lenka; Šimík, Jakub. Keramický signální "cášský" roh ze Židlochovic. Studia archaeologica Brunensia. 2020, roč. 25, č. 1, s. 47–58.

Článek
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš. Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 653–671.

Článek
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 269–287.

Článek
Dejmal, Miroslav; Knápek, Aleš; Machová, Barbora; Prišťáková, Michaela; Těsnohlídek, Jakub; Vágner, Michal. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 185–205.

Článek
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš. Pravěké a raně středověké osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou. Studia archaeologica Brunensia. 2023, roč. 28, č. 2, s. 23–44.

Článek
Dejmal, Miroslav; Petřík, Jan; Adameková, Katarína; Petr, Libor; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal; Kočár, Petr; Hrádek, Mojmír; Bajer, Aleš. Rybník Demalka: příspěvek k osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve středověku. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 513–538.

Článek
Dejmal, Miroslav. Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 209–232.

Článek
Dejmal, Miroslav; Merta, David. Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 125–137.