Eliáš, Anton

Varianty jmen:

Eliáš, Anton (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Kapitola
Eliáš, Anton. Na margo problematiky literárnej historiografie v českej a slovenskej reflexii. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 31–37.

Kapitola
Eliáš, Anton. Podoby prekladovej produkcie umeleckej literatúry na Slovensku v rokoch 1990-1996. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, s. 84–93.

Článek
Eliáš, Anton. К вопросу трех словацких переводов Евгения Онегина А.С. Пушкина. Новая русистика. 2009, roč. 2, č. 1, s. 17–26.