Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra

Název: Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra
Variantní název:
  • Der kleine Traktat De bellis und die Auffassung des körperlichen Kampfes in den Postillen von Jacobellus von Mies
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. [267]-294
Rozsah
[267]-294
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper deals with the conception of physical fight in postils by Jacob of Mies († 1429). A short tract De bellis included in the second redaction of gospel postil from years 1413 to 1414 is edited in the appendix. Jacob used subjects of this text based on ideas of John Wycliffe in his postils until the twenties of the 15th century.