Fořt, Bohumil

Varianty jmen:

Fořt, Bohumil (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Estetické zdroje a metodologické souvislosti českého strukturalistického myšlení. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 34–48.

Článek
Fořt, Bohumil. Fictional worlds' characters: people or clothes hangers?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, roč. 57, č. V11, s. 71–79.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Fikční světy a Pražská škola. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 119–127.

Článek
Fořt, Bohumil. Jiří Kratochvil's postloved postmodern. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, roč. 55, č. V9, s. 87–101.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Jmenný rejstřík. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 134–135.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Koncept vyprávění a estetika Jana Mukařovského. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 49–73.

Článek
Fořt, Bohumil. [Koten, Jiří. Jak se fikce dělá slovy: pragmatické aspekty vyprávění]. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 217–220.

Článek
Fořt, Bohumil. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 173–183.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Lingvistické zdroje naratologie Pražské školy. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 25–33.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Literatura. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 128–133.

Článek
Fořt, Bohumil. Narratives, their gaps and worlds. Brno studies in English. 2021, roč. 47, č. 2, s. 57–68.

Článek
Fořt, Bohumil. Nezvalova gotická i surrealistická Valérie. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 78–86.

Článek
Fořt, Bohumil. On poetic types or on more?. Theatralia. 2020, roč. 23, č. 1, s. 54–61.

Článek
Fořt, Bohumil. Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 71–82.

Článek
Petrželka, Josef; Krob, Josef; Fořt, Bohumil. Rozhovor s Josefem Krobem a Bohumilem Fořtem. Studia philosophica. 2020, roč. 67, č. 2, s. 99–118.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Ruská formální škola a její přístup ke zkoumání narativu. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 9–24.

Článek
Steiner, Petr; Fořt, Bohumil. Ruský formalismus je tak trochu rébus... : rozhovor s Petrem Steinerem. Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 1, s. 123–128.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Současnost Pražské školy a teorie vyprávění. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 98–118.

Článek
Fořt, Bohumil. The Prague School from a semiotic point of view. Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. 59–68.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Vodičkovo zkoumání narativu. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 74–81.

Kapitola
Fořt, Bohumil. Vývojové a literárněhistorické bádání Pražské školy. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, s. 82–97.