Osudy Zbraslavské kroniky

Název: Osudy Zbraslavské kroniky
Variantní název:
  • Die Schicksale der Königssaaler Chronik
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. [143]-154
Rozsah
[143]-154
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author follows the manuscript tradition of the Chronicle of Zbraslav and its reception in the historiography of the Late Middle Ages and early modern era. She claims that although the first part of the chronicle would sometimes be copied at the end of the 15th century and in the 16th century, the Chronicle of Zbraslav was not known to the authors of historical works. The only exception was found in the Cistercian environment, where the only manuscript of the whole chronicle known today was transcribed in 1393. The existence of the Chronicle of Zbraslav was pointed out for the first time by Marquard Freher in 1602, when he published its second book based on an autograph stored that time in the Bibliotheca Palatina in Heidelberg. The full text of the Chronicle wasn't discovered until after 180 years by J. P. Cerroni. Gelasius Dobner published it in 1782 in the fifth volume of the Monumenta historica Bohemiae.
Note
Tato studie vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12, Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram "Fontes. Prameny k českým dějinám".