Havlíčková, Margita

Varianty jmen:

Havlíčková, Margita (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 50.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Angelo Mingottis Opernhaus in der ständischen Reitschule. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 105–113.

Kniha
Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012

Kapitola
Havlíčková, Margita. Bildbeilagen. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 169–181.

Článek
Havlíčková, Margita. Brněnská účinkování Heinricha Rademina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2007, roč. 56, č. Q10, s. 17–36.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Das Berufstheater in Brünn in der ersten Hälfte der 1720er Jahre. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 75–96.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Das Opernhaus "In der Taffern". In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 114–120.

Článek
Havlíčková, Margita; Neuhuber, Christian; Škrobánková, Klára. Das vielsprachige Theater Tschechiens in der Frühen Neuzeit : Vorwort, Editorial. Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, s. 7–11.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Der Bau des städtischen Opernhauses "In der Taffern" im Jahr 1733. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 121–143.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Die Anfänge des barocken Berufstheaters in Brünn in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 19–53.

Článek
Divadelní privilegium brněnské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, roč. 50, č. Q4, s. 155–156.

Článek
Havlíčková, Margita. Divadlo Angela Mingottiho ve stavovské jízdárně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, roč. 53, č. Q7, s. 41–48.

Kniha
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019

Kapitola
Havlíčková, Margita. Editorial. In: Srba, Bořivoj. , Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019, s. 7–8.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Einführung. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 9–12.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Einleitung. In: Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. 2014, s. 7–8.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Heinrich Rademins Theateraufführungen in Brünn. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 54–74.

Článek
Havlíčková, Margita. Johann Baptist Bergobzoom a jeho program národního divadla v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, roč. 50, č. Q4, s. 21–31.

Článek
Havlíčková, Margita. K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností. Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 129–135.

Kapitola
Havlíčková, Margita. Literatur. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, s. 161–164.

Článek
Havlíčková, Margita. Malé ohlédnutí na úvod. Theatralia. 2013, roč. 16, č. 2, s. 6–7.

Kapitola
Namenregister. In: Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. 2014, s. 255–260.

Článek
Havlíčková, Margita; Pracná, Sylva; Štefanides, Jiří. Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezku (1733-1944). Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 47–71.

Kapitola
Obsah. In: Srba, Bořivoj. , Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019, s. 6.