Holub, Zbyněk

Varianty jmen:

Holub, Zbyněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Holub, Zbyněk. Dobrovského Českých přísloví sbírka z pohledu současné regionální frazeologie. Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 81–94.

Kapitola
Holub, Zbyněk. K paralelám českých a slovanských pojmenování rodinných : (s ohledem na systém jihočeských nářečí). In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 61–76.

Kapitola
Holub, Zbyněk. K problematice klasifikace pojmenování rostlin na jihu Čech (s ohledem na slovenský a slovanský úzus). In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, s. 51–63.

Kapitola

Kapitola
Holub, Zbyněk. K širší reflexi dobového obrazu situace na jihu Čech v roce 1968 (zprostředkovanému regionálními periodiky). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 153–176.

Kapitola
Holub, Zbyněk. Šlonzáci, Vasrpoláci, Laši, Gorali, Moravci, Prajzáci a lidé Ponašymu. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 211–227.

Kapitola
Holub, Zbyněk. Slováci v jihočeském pohraničí, jazyk a způsob života. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 235–249.