Hrabák, Josef

Varianty jmen:

Hrabák, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 72.

Článek
Hrabák, Josef. Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 187–196.

Článek
Hrabák, Josef. Betrachtungen zur Bedeutung des lateinischen und deutschen Schrifttums für die literarische Kultur des tschechischen Mittelalters. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 217–222.

Kapitola
Hrabák, Josef. Bibliografická poznámka. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, s. 126.

Kapitola
Hrabák, Josef. Bibliografická poznámka. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, s. 111.

Kapitola
Hrabák, Josef. Co jest to gatunek literacki. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, s. 75–84.

Kapitola
Hrabák, Josef. Die Hauptfragen der Verstheorie. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, s. 11–15.

Kapitola
Hrabák, Josef. Dnešní stav bádání o českém literárním baroku a jeho aktuální úkoly. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, s. 25–40.

Kapitola
Hrabák, Josef. Druhá brněnská konference o teorii verše. In: Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966. 1968, s. 7–8.

Článek
Hrabák, Josef. Hosté na katedře bohemistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 201.

Článek
Hrabák, Josef. Kapitolky o verši Josefa Jungmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 48–82.

Kapitola
Hrabák, Josef. Komentář. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, s. 145–151.

Kapitola
Hrabák, Josef. Konference o aktuálních otázkách teorie verše 13.-16. května 1964 v Brně. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, s. 5–6.

Kapitola
Hrabák, Josef. Les traditions antiques dans la littérature tchèque baroque. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, s. 114–118.

Kapitola
Hrabák, Josef. Literární historie a dějiny verše. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, s. 7–21.

Kapitola
Hrabák, Josef. Mezery v dosavadním poznání starší české literatury. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, s. 65–83.

Článek
Hrabák, Josef. Mezinárodni konference o problémech poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 287–288.

Kapitola
Hrabák, Josef. Některé otázky strofiky. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, s. 86–119.

Kapitola
Hrabák, Josef. Některé zvláštnosti literárního procesu v starší době. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, s. 50–64.

Kapitola
Hrabák, Josef. Některé zvláštnosti při práci s textem. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, s. 36–49.

Článek
Hrabák, Josef. Nová kniha o ruském verši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 156–157.

Článek
Hrabák, Josef. Dvě nové práce o slovanském verši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 232–236.

Kapitola
Hrabák, Josef. O kulturním dědictví. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 43–49.

Kapitola
Hrabák, Josef. O marxistické dějiny starší české literatury. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, s. 84–97.

Kapitola
Hrabák, Josef. O vzájemných vztazích mezi veršem a uměleckou prózou, zvláště o tzv. přechodných formách. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, s. 41–52.