Předehra konzervatismu v Rakousku

Název: Předehra konzervatismu v Rakousku
Variantní název:
  • Prelude to conservatism in Austria
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2016, roč. 63, č. 2, s. 73-85
Rozsah
73-85
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study examines the question of the beginnings of modern conservative thought and politics in the Austrian monarchy at the turn of the 18th and 19th centuries. The author calls this period a "prelude" to conservatism and explains this as a largely natural response to the dynamic reforms during the reign of Joseph II, which virtually replaced revolution in the Austrian setting. She focuses first on the actual term "conservatism" and then considers the role of the monarch, the church and Romantic nationalism.
Note
Studie vznikla jako součást řešení projektu Grantové agentury ČR, reg. č. 14-36521G "Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání".